warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

modernizacja

Psary: Próby obciążeniowe na Centralnej Magistrali Kolejowej

W ramach projektu inwestycyjnego "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie" PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie zmodernizował 22 obiekty inżynieryjne na południowym odcinku Centralnej Magistrali Kolejowej, rozpoczynając tym samym wprowadzanie dużych prędkości w Polsce

Przetargi na naprawy ezetów KM - otwarcie ofert

Wczoraj w Kolejach Mazowieckich otwarto oferty na naprawy okresowe 113 ezetów. Cała oferta została podzielona na dwa zadania. Pierwsze obejmowało 23 naprawy główne EN57 wraz z modernizacją. Zadanie drugie natomiast dotyczyło 90 napraw rewizyjnych (80 EN57 i 1 EN71) wraz z modernizacją 53 EN57. Na każde zadanie złożono po dwie oferty - konsorcjum PESY Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Maz. oraz Newagu.

PKP PLK: Przetarg na LCS Ciechanów

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły dziś otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, odcinek Ciechanów - Mława od km 99,450 do km 131,100: LOT A - stacje: Konopki, Mława i LOT B - szlaki: Ciechanów - Konopki, Konopki - Mława, w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów".

Przetargi na LCS Warszawa Okęcie i Radom

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ogłosiły przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych, na wybór wykonawcy robót dla LCS Warszawa Okęcie i LCS Radom w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (7.1-19.2)”.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przetargi na LCS Warszawa Okęcie i Radom

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ogłosiły przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych, na wybór wykonawcy robót dla LCS Warszawa Okęcie i LCS Radom w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (7.1-19.2)".

Opole: Modernizacja linii E 30 na Konwencie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu 27 listopada 2009 r prezydentom, burmistrzom, wójtom i starostom powiatów z terenu dawnego województwa legnickiego przedstawił informacje na temat modernizacji linii E 30.

Modernizacja pochłonie 4 mld zł

Żeby zniszczone przez szkody górnicze i niedoinwestowane śląskie tory wróciły do należytego stanu, potrzeba czasu i dużych środków. W najbliższych latach na remont infrastruktury kolejowej Śląska i Zagłębia należy przeznaczyć 4 mld zł.

Modernizacja linii E 30 na Konwencie

W trakcie IV Konwentu Samorządowego Subregionu Legnickiego, pracownicy Oddziału Regionalnego PKP PLK we Wrocławiu, zaprezentowali zgromadzonym samorządowcom informacje na temat modernizacji linii E 30, na odcinku Opole - Wrocław - Legnica - Węgliniec Zgorzelec / Bielawa Dolna.

Warszawa: Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie dworca kolejowego Lublin

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu której występuje Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin.

Kraków: Studium modernizacji linii Rzeszów – Jasło i Stróże - Krościenko

PKP PLK, Oddział Regionalny w Krakowie Przedmiot ogłasza przetarg na wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla zadania: "Modernizacja linii kolejowych nr 106 Rzeszów – Jasło oraz nr 108 Stróże – Krościenko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”.
Subskrybuje zawartość