warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Dworzec Polski

Herby z Iławy

Rewital­iza­cja obiektu zakończy się w drugiej połowie listopada. Trwa­jące obec­nie prace wykończeniowe kon­cen­trują się głównie na układa­niu płytek na posadzce hali głównej, odnaw­ia­niu mal­owideł naś­ci­en­nych i kon­serwacji ele­men­tów drew­ni­anych boaz­erii. Wkrótce zamon­towane zostaną odrestau­rowane główne drzwi wejś­ciowe, biała armatura w toale­tach i zegary - informuje Dworzec Polski.

Powstanie nowy dworzec w Sopocie

Zakończyły się rokowa­nia prowad­zone w ramach part­nerstwa publiczno-​prywatnego, którego efek­tem ma być real­iza­cja pro­jektu prze­bu­dowy sporej części terenów przyle­ga­ją­cych do dworca kole­jowego oraz budowa nowego obiektu służącego obsłudze pasażerów - poinformowała społka Dworzec Polski.

Dramatyczne dworce

Dworzec Polski i Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zapraszają na XII Dni Dramaturgii JESZCZE ICH PO-ZNACIE, które w tym roku odbędą się na wałbrzyskich dworcach. Start 24 września na Dworcu Wałbrzych Miasto w remoncie. Sztuka rozpocznie się już na peronie i będzie kontynuowana podczas przejazdu pociągiem na centralną scenę, czyli Dworzec Wałbrzych Główny.

Bilety PKP IC i PR w jednej e-kasie

Spółka Dworzec Polski zamierza uruchomić platformę sprzedaży biletów wszystkich krajowych przewoźników. System buduje PKP Informatyka.

Prześluga i Grobelny kłócą się o nazwę dworca

Prezy­dent Poz­na­nia nie wyraził zgody na uży­wanie nazwy miasta do celów komer­cyjnych w przy­padku galerii dwor­cowej Poz­nań Główny City Cen­ter (...) tłu­macząc tę sprawę na swoim blogu, sięga po argu­menty tak miałkie, że aż niegodne jego urzędu - czytamy na blogu prezesa spółki Dworzec Polski Jacka Prześlugi.

Dworzec w Brzegu zyskuje nowy wygląd

Trzy ściany elewacji budynku dworca są już jak nowe. Jak informuje spółka Dworzec Polski dziś można wykorzystać ostatnią szansę, by zobaczyć stare oblicze dworca.

Poród na dworcu w Poznaniu

Jak informuje spółka Dworzec Polski ponad 4 kg ważył chłopiec, którego urodziła na poznańskim Dworcu Głównym 20-letnia mieszkanka Sulechowa.

Start nowego portalu internetowego poświęconego polskim dworcom kolejowym

Dziś rusza nowy portal internetowy poświęcony polskim dworcom kolejowym. Pod adresem www.dworzecpolski.pl można znaleźć ogromną porcję informacji na temat budującej się na naszych oczach marki Dworzec Polski, celach, które stawiają sobie jej twórcy i przełomowych momentach w procesie tworzenia nowej marki.

czytaj dalej

Dziś rusza portal dworzecpolski.pl

Dziś rusza nowy portal internetowy poświęcony polskim dworcom kolejowym. Można znaleźć w nim ogromną porcję informacji na temat budującej się na naszych oczach marki Dworzec Polski, celach, które stawiają sobie jej twórcy i przełomowych momentach w procesie tworzenia nowej marki.  

„Artyści mówią” na Dworcu Centralnym

W Galerii Open w holu Dworca Centralnego w Warszawie można zobaczyć prezentację prac najwybitniejszych polskich malarzy, grafików i fotografów, do których zostały dołączone krótkie cytaty każdego z artystów. Wystawa "Artyści na dworcach" będąca kontynuacją projektu "Artyści mówią" jest owocem współpracy spółki Dworzec Polski z fundacją Creative Hub Akademia.
Subskrybuje zawartość