warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Koleje Dolnośląskie

Legnica: Budowa kontenerowej stacji paliw dla KD

Koleje Dolnośląskie S.A. , ogłaszają przetarg na budowę kontenerowej stacji paliw wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Wrocław: Dodatkowe przystanki do Trzebnicy i remont w Wałbrzychu

Koleje Dolnośląskie informują, że od dnia 12 października 2009, pociągi Kolei Dolnośląskich S.A. w Legnicy relacji WROCŁAW GŁÓWNY - TRZEBNICA oraz TRZEBNICA - WROCŁAW GŁÓWNY, będą zatrzymywać się również na przystankach wymienionych poniżej

Wybrano wykonawcę studium wykonalności dla Kolei Dolnośląskich

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie SA informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dotyczącego projektu "Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej".

Legnica: Wyłoniono wykonawcę studium zakupu EZT

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dotyczącego projektu Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
Subskrybuje zawartość