warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Lotos Kolej

Nowoczesne symulatory w Lotos Kolej

W związku z planowanym zakupem symulatora szkoleniowego przez Lotos Kolej, w siedzibie spółki w Gdańsku, na przełomie września i października, odbyły się testy dwóch tego typu urządzeń.

Lotos Kolej na symulacji wypadku kolejowego w Łazach

Na początku października Lotos Kolej współorganizowała ćwiczenia dla straży pożarnej na stacji kolejowej w Łazach, w województwie śląskim. Dzięki nim strażacy mogli zapoznać się z budową cystern kolejowych oraz metodami postępowania w sytuacji wypadków kolejowych, które mogą wiązać się z rozszczelnieniem wagonów.

Pracownicy Lotos Kolej szkolą się do pracy w Niemczech

Spółka Lotos Kolej już blisko rok realizuje przewozy na terytorium Niemiec. W związku z perspektywicznym rozwojem tej działalności, spółka objęła innowacyjnym programem szkoleniowym czternastu pracowników – dwunastu maszynistów i dwóch rewidentów.

Lotos Kolej trafi na giełdę?

Grupa Lotos nie wyklucza wprowadzenia Lotosu Kolej na giełdę. – Wszystko będzie zależało od strategii rozwoju i planów inwestycyjnych przewozowej spółki – poinformował Przemysław Marchlewicz, wiceprezes Lotosu, cytowany przez portal Bankier.pl.

Lotos Kolej wozi paliwo dla Wojska Polskiego

Spółka Lotos Kolej zawarła 4-letnią umowę z Siłami Zbrojnymi RP. Kontrakt dotyczy przewozów paliwa lotniczego F-34. Wymogiem przetargowym do realizacji ww. zlecenia było spełnienie przez przewoźnika ściśle określonych kryteriów dotyczących m.in. bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług. 

Lotos Kolej i bezpieczny przejazd w Zduńskiej Woli

Pod koniec czerwca w Zduńskiej Woli, odbyła się symulacja wypadku kolejowego z udziałem Lotos Kolej, Państwowej Straży Pożarnej oraz PKP Polskich Linii Kolejowych. 

Lotos Kolej pierwsze w rankingu firm TSL

Spółka Lotos Kolej zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu firm z branży transportu, spedycji i logistyki organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

Lotos Kolej otworzył wydział w Poznaniu

Spółka Lotos Kolej otworzyła Wydział Przewozów w Poznaniu. Stolica Wielkopolski stanowi też „bramę do Europy” w kolejowych przewozach intermodalnych. Nowoutworzony wydział ma idealne warunki do rozwoju.

Lotos Kolej stawia szlaban na ryzyko

Pod koniec maja, w miejscowości Nowogród Bobrzański koło Zielonej Góry, Lotos Kolej wzięła udział w edukacyjnej symulacji wypadku kolejowego pod nazwą „Szlaban na ryzyko”. Wydarzenie miało uświadomić młodzieży z okolicznych szkół konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Lotos Kolej rozwija kulturę bezpieczeństwa

Przedstawiciele Lotos Kolej podpisali w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Do przestrzegania postanowień dokumentu zobowiązało się ponad dziewięćdziesięciu sygnatariuszy w tym m.in. przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury, a także jednostki certyfikujące, naukowe i badawcze, stowarzyszenia oraz media.

Subskrybuje zawartość