warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

NEWAG

Cyfrowe dane w projektowaniu nowoczesnych pojazdów Newagu [FILM]

Polski producent taboru szynowego - Newag - optymalizuje proces projektowo-produkcyjny dzięki zastosowaniu systemu PDM Autodesk Vault i jego integracji z systemem ERP.

Newag na kolejnym etapie cyfryzacji

Polski producent taboru szynowego optymalizuje proces projektowo-produkcyjny dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

Newag wdraża narzędzie IT do optymalizacji produkcji

Producent taboru szynowego optymalizuje proces projektowo-produkcyjny dzięki zastosowaniu systemu PDM Autodesk Vault i jego integracji z systemem ERP. Za wdrożenie systemu odpowiada firma P.A. NOVA.

Newag złożył jedyną ofertę w przetargu województwa świętokrzyskiego

Newag złożył jedyną ofertę w przetargu samorządu województwa świętokrzyskiego na dostawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Newag dostarczy pociągi dla świętokrzyskiego

Województwo Świętokrzyskie wybrało ofertę Newagu w rozpisanym przed świętami przetargu na dostawę i serwisowanie dwóch czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Jakie składy dla świętokrzyskiego?

Wczoraj na łamach InfoRail.pl pisaliśmy o ofercie złożonej przez Newag w przetargu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wiemy już jakie składy zaproponowała firma z Nowego Sącza.

Tylko Newag chce dostarczyć pociągi dla świętokrzyskiego

Jedna oferta w przetargu na dostawę dwóch czteroczłonowych ezt-ów dla świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Czyżby PESA zaczęła realizować strategię odpuszczania? Jeszcze nie tak dawno byłby to pewniak…

Newag: Czekamy na podpisanie umowy na dostawę Griffinów dla PKP IC

6 lutego Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że wniesione przez Pesę odwołanie dotyczące wyników przetargu na dostawę 20 elektrowozów dla PKP Intercity należy odrzucić. – W rezultacie tej decyzji nie istnieją już żadne przeszkody dla finalizacji umowy między Newagiem a PKP Intercity – poinformował producent.

Newag wyprodukuje 20 lokomotyw elektrycznych dla PKP IC

Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza  w cało­ści odda­liła zło­żone odwo­ła­nie w prze­targu na dostawę 20 loko­mo­tyw elek­trycz­nych dla PKP IC, tym samym umoż­li­wia­jąc pod­pi­sa­nie umowy pomię­dzy PKP Intercity a Newagiem.

Pesa bliska dostawy 4 spalinowych Linków dla Kolei Wielkopolskich

Koleje Wielkopolskie wybrały najkorzystniejszą ofertę w przetargu zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych. Do przetargu stanęła bydgoska Pesa i nowosądecki Newag.
Subskrybuje zawartość