warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Polskie Linie Kolejowe

Modernizacja linii pomiędzy Warszawą Zachodnią a Okęciem

Kierownictwo Spółki Polskie Linie Kolejowe S.A., Oddziału Regionalnego PLK w Warszawie po długich rozmowach z wykonawcą robót oraz uwzględniając opinię pasażerów i przewoźników podjęto decyzję, że planowana od lipca br. modernizacja linii pomiędzy stacją Warszawa Zachodnia z Warszawą Okęcie będzie prowadzona z zachowaniem ruchu pociągów po jednym torze.

czytaj dalej

Unieważnienie przetargu na modernizację odcinka Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawiadamiają, że w dniu wczorajszym zapadła decyzja o unieważnieniu przetargu na modernizację odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie.

czytaj dalej

Poprawa płynności finansowej spółki PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzyskały zgodę Ministerstwa Finansów na zaciągnięcie kredytu. Spółka całkowicie ureguluje kontrahentom niezapłacony podatek VAT.


czytaj dalej

Porozumienie Związków Zawodowych z Zarządem PKP PLK

07.03.2007 zostało podpisane porozumienie między Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz organizacjami związkowymi działającymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

czytaj dalej

Trwają rozmowy PLK ze związkami zawodowymi. Akcje protestacyjne wstrzymane.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w wyniku ustaleń, jakie zapadły wczoraj między Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz stroną związkową przy udziale posłów na Sejm RP, kolejne rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń dla pracowników rozpoczną się 7 marca. Strona związkowa zapewniła, że powstrzyma się od organizowania akcji protestacyjnych co najmniej do chwili rozpoczęcia rozmów.


czytaj dalej

Oświadczenie PKP SA w sprawie protestów pracowniczych

Polskie Koleje Państwowe SA, które sprawują nadzór właścicielski nad PKP Polskie Linie Kolejowe monitorują relacje między zarządem PKP PLK i partnerami społecznymi w tej firmie. PKP S.A. ocenia działania zarządu PKP PLK jako zgodne z obowiązującym prawem i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pracowników tej spółki.

czytaj dalej

Oświadczenie Polskich Linii Kolejowych w sprawie akcji protestacyjnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że wobec odrzucenia przez związki zawodowe kolejnej propozycji podwyżki płac, Zarząd Spółki przeprowadził z dniem 1 marca podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 84 zł na jednego zatrudnionego.

czytaj dalej

PKP PLK po kolejnej rundzie rozmów ze związkami zawodowymi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w dniu dzisiejszym odbyła się kolejna runda rozmów z przedstawicielami związków zawodowych.

czytaj dalej

Oświadczenie PKP PLK dotyczące protestów 22.02.2007

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że dzisiejsze przerwy w ruchu pociągów w rejonie Krakowa nastąpiły na skutek protestów pracowniczych.

czytaj dalej

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki:

czytaj dalej

Subskrybuje zawartość