warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Polskie Linie Kolejowe

Otwarcie ofert na Studium Wykonalności dla KDP

Do dzisiaj, 15 lutego, zainteresowane firmy mogły składać oferty w II etapie postępowania na "Opracowanie Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Wrocław/Poznań - Łódź - Warszawa". Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", do zarządzającej infrastrukturą spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wpłynęło 5 ofert. 

5 mld zł na modernizację linii kolejowych

W tym roku PKP Polskie Linie Kolejowej chcą wydać na budowę i modernizację infrastruktury do 5 mld zł. W ubiegłym roku było to ok. 3 mld zł - informuje "Parkiet".

Źródło: Parkiet

Warszawa: Problemy kadrowe w PKP PLK

Brakuje chętnych do pracy w zarządzającej infrastrukturą spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie ma kto nadzorować ruchu i naprawiać szyn, stąd między innymi biorą się gigantyczne opóźnienia pociągów. Jak informuje TVN Warszawa, co roku kilkudziesięciu kolejarzy odchodzi na emeryturę, a chętnych na ich miejsce brak.

Poznań: Wymiana wiaduktu nad ulicą Gnieźnieńską

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z naprawą awaryjną wiaduktu blachownicowego w km 0,644 linii 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz nad ul. Gnieźnieńską w Poznaniu

Szczecin: Naprawa Rewizyjna żurawia kolejowego typu EDK-1000/4

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie zawrze umowę na wykonanie naprawy rewizyjnej żurawia kolejowego typu EDK-1000/4 nr fabryczny 67. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Szybka kolej nie ominie Zagłębia!

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe nie planuje szybkiego połączenia kolejowego od prowadzącej spod Warszawy Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) do Katowic trasą przez lotnisko w Pyrzowicach – poinformowali przedstawiciele PLK podczas spotkania z samorządowcami, politykami i mieszkańcami woj. śląskiego, z których część protestowała przeciw takiej lokalizacji trasy. Kolejarze rozważają natomiast budowę, w perspektywie kilkunastu lat, wspólnego dla Katowic i Krakowa przedłużenia obecnie kończącej się w Zawierciu CMK – z rozgałęzieniem w Trzebini.

Więcej linii kolejowych przyjaznych środowisku na Dolnym Śląsku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły kolejną umowę na realizację zadań polegających na wypełnieniu wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizowanej linii kolejowej E 30.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Więcej linii kolejowych przyjaznych środowisku na Dolnym Śląsku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły kolejną umowę na realizację zadań polegających na wypełnieniu wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizowanej linii kolejowej E 30.  

Wymogi środowiskowe modernizacj linii E 30

9 lutego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły kolejną umowę na realizację zadań polegających na wypełnieniu wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizowanej linii kolejowej E 30.

Kraków: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy łącznicy do Balic

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyłoniło wykonawcę zamówienia dotyczącego opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: ,,Budowa połączenia kolejowego MPL ,,Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice"
Subskrybuje zawartość