warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Polskie Linie Kolejowe

Trwają rozmowy PLK ze związkami zawodowymi. Akcje protestacyjne wstrzymane.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w wyniku ustaleń, jakie zapadły wczoraj między Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz stroną związkową przy udziale posłów na Sejm RP, kolejne rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń dla pracowników rozpoczną się 7 marca. Strona związkowa zapewniła, że powstrzyma się od organizowania akcji protestacyjnych co najmniej do chwili rozpoczęcia rozmów.


czytaj dalej

Oświadczenie PKP SA w sprawie protestów pracowniczych

Polskie Koleje Państwowe SA, które sprawują nadzór właścicielski nad PKP Polskie Linie Kolejowe monitorują relacje między zarządem PKP PLK i partnerami społecznymi w tej firmie. PKP S.A. ocenia działania zarządu PKP PLK jako zgodne z obowiązującym prawem i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pracowników tej spółki.

czytaj dalej

Oświadczenie Polskich Linii Kolejowych w sprawie akcji protestacyjnych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że wobec odrzucenia przez związki zawodowe kolejnej propozycji podwyżki płac, Zarząd Spółki przeprowadził z dniem 1 marca podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 84 zł na jednego zatrudnionego.

czytaj dalej

PKP PLK po kolejnej rundzie rozmów ze związkami zawodowymi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w dniu dzisiejszym odbyła się kolejna runda rozmów z przedstawicielami związków zawodowych.

czytaj dalej

Oświadczenie PKP PLK dotyczące protestów 22.02.2007

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że dzisiejsze przerwy w ruchu pociągów w rejonie Krakowa nastąpiły na skutek protestów pracowniczych.

czytaj dalej

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki:

czytaj dalej

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe

Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie tej spółki: 1) Członka Zarządu, dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, 2) Członka Zarządu, dyrektora ds. techniki, 3) Członka Zarządu, dyrektora ds. sprzedaży, 4) Członka Zarządu, dyrektora ds. przygotowania inwestycji, 5) Członka Zarządu, dyrektora ds. realizacji inwestycji, 6) Członka Zarządu, dyrektora ds. projektów unijnych. spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie

czytaj dalej

Rozwiązania umowy z Konsorcjum "Warszawa"

W dniu dzisiejszym – 16 stycznia 2007 r – Polskie Linie Kolejowe SA. Oddział Regionalny w Warszawie, w oparciu o postanowienie § 10 pkt 2 ppkt 4 umowy z wykonawcą – „Konsorcjum Warszawa”, w skład którego wchodzą Polimex–Mostostal S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 7 S.A., odstąpił od umowy podpisanej w dniu 20 czerwca 2006 roku dotyczącej modernizacji tunelu średnicowego w Warszawie.

czytaj dalej

Komunikat Prasowy PKP PLK - pociągi pojadą tunelem średnicowym w Warszawie w poniedziałek rano

PKP Polskie Linie Kolejowe SA informuje, że w dniu dzisiejszym o godzinie 14.00 pracownicy konsorcjum Warszawa - wykonawcy modernizacji tunelu linii średnicowej w Warszawie zostali usunięci z placu budowy. PKP PLK S.A. informuje również, że uzyskano decyzję o dopuszczeniu tunelu do użytkowania wydaną przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a pierwsze pociągi ruszą 15 stycznia 2007 roku (w poniedziałek) o godzinie 4 rano.

czytaj dalej

PKP Polskie Linie Kolejowe Oddział w Warszawie poszukują pracowników

PKP Polskie Linie Kolejowe Oddział w Warszawie szuka 30 kierowników kontraktów, którzy zapewnią wsparcie inwestycji.

czytaj dalej

Subskrybuje zawartość