warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Dzień bez samochodu? Może z koleją?

Ilu pasażerów jeździ koleją, a ilu jeździ samochodami? Urząd Transportu Kolejowego porównał dane dotyczące transportu indywidualnego samochodami osobowymi z danymi o liczbie pasażerów w poszczególnych województwach.

Bocznice a infrastruktura prywatna

Jakie są relacje pomiędzy pojęciami bocznicy kolejowej, infrastruktury prywatnej czy udostępnianej i na czym polegają różnice w uzyskaniu odpowiedniego dokumentu w zakresie bezpieczeństwa kolejowego? Wyjaśniamy wątpliwości, z którymi do Urzędu Transportu Kolejowego zgłaszają się przedsiębiorcy kolejowi.

Prawa i obowiązki zarządców infrastruktury na bocznicach prywatnych i ogólnodostępnych

Jakie są relacje pomiędzy pojęciami bocznicy kolejowej, infrastruktury prywatnej czy udostępnianej i na czym polegają różnice w uzyskaniu odpowiedniego dokumentu w zakresie bezpieczeństwa kolejowego? Urząd Transportu Kolejowego wyjaśnia wątpliwości z jakimi zgłaszają się przedsiębiorcy kolejowi.

Maszynista – zawód z tradycjami oraz z przyszłością

Zawód maszynisty to profesja z tradycjami. Sięgają one początków kolei na ziemiach polskich. Pierwszym polskim maszynistą był Leon Miastowski, który w 1844 roku prowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Ale jest to również zawód z przyszłością, co pokazują dane Urzędu Transportu Kolejowego.

Wzajemna współpraca UTK i ZNPK

Koordynacja przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz wspólna organizacji szkoleń, konferencji i spotkań na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego to główne założenia podpisanego dziś porozumienia, na czas nieokreślony, o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a Związkiem Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Dane UTK z okazji 21. Europejskiego Dnia Maszynisty

Zawód maszynisty to profesja z tradycjami. Sięgają one początków kolei na ziemiach polskich. Pierwszym polskim maszynistą był Leon Miastowski, który w 1844 roku prowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Ale jest to również zawód z przyszłością, co pokazują dane Urzędu Transportu Kolejowego.  Dzisiaj 16 września maszyniści obchodzą swoje święto.

UTK sprawdzi procedury bezpieczeństwa po porwaniu lokomotywy w Legionowie

W Legionowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy osoba postronna wtargnęła do kabiny maszynisty i wymusiła jazdę. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyjaśnił, że podjął działania, które pomogą przeciwdziałać podobnym sytuacjom w przyszłości.

UTK skontroluje procedury bezpieczeństwa

W Legionowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy osoba postronna wtargnęła do kabiny maszynisty i wymusiła jazdę. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął działania, które pomogą przeciwdziałać podobnym sytuacjom w przyszłości i zapowiada kontrolę procedur bezpieczeństwa.

Przewoźnicy powinni lepiej dbać o swoje serwisy internetowe

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił tegoroczny ranking dostępności serwisów internetowych 18-stu podmiotów kolejowych z którego wynika, że tylko dwie witryny internetowe pasażerskich przewoźników kolejowych uzyskały ocenę bardzo dobrą.  Audyt dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzili eksperci z Fundacji Widzialni na zlecenie Prezesa UTK. Ponad 70% witryn objętych badaniem otrzymało ocenę niedostateczną.

Ranking dostępności stron internetowych przewoźników. Większość niedostatecznie

Tylko dwie witryny internetowe pasażerskich przewoźników kolejowych uzyskały ocenę bardzo dobrą w kolejnym audycie dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnością, przeprowadzonym na zlecenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ponad 70% witryn objętych badaniem eksperci Fundacji Widzialni przyznali ocenę niedostateczną.
Subskrybuje zawartość