warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Wchodzi w życie nowy statut UTK reorganizujący pracę urzędu

Dziś zacznie obowiązywać nowa struktura organizacyjna Urzędu Transportu Kolejowego, centralnego regulatora rynku w Polsce. Statut wyraża dążenie do tworzenia bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego, a także budowania nowoczesnego i otwartego urzędu dbającego o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

(P)o kolei – kolejowe forum dyskusyjne we Wrocławiu

17 listopada 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się spotkanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację idei interoperacyjności kolei. Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Polskich Linii Kolejowych (PLK) oraz wykonawców modernizacji infrastruktury kolejowej – na zaproszenie jednostki certyfikacyjnej CERTA, będą dyskutowali o modernizacji linii kolejowych w kontekście zapewnienia interoperacyjności kolei – w celu stworzenia wspólnej europejskiej sieci kolejowej.

UTK przypomina o stosowaniu prawidłowych sygnałów ostrzegawczych w pociągach

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpływają zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu sygnałów ostrzegawczych otwierania i zamykania drzwi pociągów. Ma to szczególne znaczenie dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Błędne przekonanie pasażera co do otwarcia lub zamknięcia drzwi może doprowadzić do zakleszczenia się lub nawet wypadnięcia z pociągu. Prezes UTK podjął odpowiednie działania nadzorcze.

Windykacja należności przewozowych – co warto wiedzieć?

Wiele mitów narosło wokół prawa przewoźnika do egzekwowania należności za przejazd i konsekwencji przejazdu bez ważnego biletu. Urząd Transportu Kolejowego uczula, że kierowanie się niesprawdzonymi podpowiedziami i szukanie na własną rękę porad w internecie pogarsza tylko sytuację pasażera. Może to doprowadzić do momentu, gdy jest już za późno na umorzenie należności, a żądana kwota znacząco wzrosła.

Leo Express ruszy z Krakowa do Pragi z poślizgiem

Czeski prywatny przewoźnik otrzymał 13 października decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Praha – Kraków, co pozwala mu na rozpoczęcie przewozów od 10 grudnia. Ze względu na procedury formalne i organizacyjne, w tym na uzgodnienia rozkładu z PKP PLK przewozy nie rozpoczną się w tym terminie.

Jednostki oceniające będą ściślej współdziałać z Europejską Agencją Kolejową

IV Pakiet Kolejowy wprowadza liczne zmiany w sposobie uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa i zgodności przez producentów taboru i urządzeń. W uporządkowaniu wiedzy na temat tych zmian chcą pomagać uczestnikom rynku pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego i Europejskiej Agencji Kolejowej. Współpraca jednostek oceniających z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w świetle zmian prawa europejskiego była przedmiotem jednej z debat podczas tegorocznych targów Trako.

Będzie reorganizacja Urzędu Transportu Kolejowego

Na stronach kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowany został projekt zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego. Ma zostać przyjęty do końca tego roku.

Do końca roku UTK otrzyma nowy statut

Rządowy projekt zmian w statucie Urzędu Transportu Kolejowego wprowadza duże zmiany w jego organizacji. Według twórców projektu statutu, zmiany mają przyczynić się do efektywniejszego wykonywania przez urząd powierzonych zadań i obowiązków.

Listopadowe kontrole UTK

Czas wyjazdów świątecznych jest okresem wzmożonej działalności inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego. Prowadzona jest wtedy zwiększona liczba kontroli w celu zapewnienia bezpiecznej i komfortowej podróży rosnącej w tym czasie liczbie pasażerów – informuje UTK.

We wrześniu ponad 24 mln pasażerów na kolei

Z usług polskich kolei we wrześniu tego roku skorzystało 24,1 mln pasażerów, to o 3,36 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to pociągami pojechało 23,3 mln osób - poinformował Urząd Transportu Kolejowego (UTK).
Subskrybuje zawartość