warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Trzy Vectrony dla PKP Cargo z zezwoleniami UTK

Urząd Transportu Kolejowego wydał zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski dla trzech kolejnych lokomotyw wielosystemowych Siemens Vectron zakupionych przez PKP CARGO. Dokumenty Zarządowi PKP Cargo przekazał Krzysztof Celiński, szef pionu mobility w Siemens Sp. z o.o. Łącznie PKP Cargo będzie dysponowało już piętnastoma takimi lokomotywami.

Ubezpieczenia kolejowe – podsumowanie dyskusji

Prawie 3 lata trwała dyskusja w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń dla przewoźników kolejowych. Odbywały się seminaria i spotkania miedzy innymi organizowane przez Urząd Transportu Kolejowego, pojawiały się różne publikacje na ten temat. Główne kontrowersje budziły kwestie wysokości minimalnych sum ubezpieczenia, ich zróżnicowania w zależności od rodzaju działalności oraz terminów obowiązywania regulacji w tym zakresie.

PLK nie wprowadzi w grudniu nowych stawek

Od 10 grudnia 2017 r. spółka PKP PLK będzie stosować dotychczasowy cennik opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej (opłata podstawowa). Taką informację przekazał największy zarządca infrastruktury w piśmie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.;Wcześniej Prezes UTK odmówił spółce zatwierdzenia projektu cennika na okres rozkładu jazdy 2017/2018. Jednocześnie PKP PLK odrębnie naliczać będzie opłatę za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej.

PKP PLK z dotychczasową opłatą za dostęp do infrastruktury

Od 10 grudnia 2017 r. spółka PKP PLK będzie stosować dotychczasowy cennik opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej (opłata podstawowa). Taką informację przekazał największy zarządca infrastruktury w piśmie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wcześniej Prezes UTK odmówił spółce zatwierdzenia projektu cennika na okres rozkładu jazdy 2017/2018. Jednocześnie PKP PLK odrębnie naliczać będzie opłatę za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej.

Raport UTK: Rynek przewozu towarów wymaga wsparcia

Rynek kolejowego transportu towarów w Polsce posiada potencjał rozwoju, ale konieczne jest jego wsparcie, aby osiągnąć wzrost wolumenu przewozów towarowych – pisze Urząd Transportu Kolejowego w sprawozdaniu z funkcjonowania kolei w roku 2016.

Prezes UTK: infrastrukturę prywatną też trzeba udostępniać

Korzystanie z torów przejazdowych stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej, a będących składnikiem infrastruktury prywatnej innego zarządcy powinno być maksymalnie ułatwione i nie może dyskryminować żadnego z uczestników rynku – stwierdza w swoim stanowisku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK: Infrastrukturę prywatną też trzeba udostępniać

Korzystanie z torów przejazdowych stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej, a będących składnikiem infrastruktury prywatnej innego zarządcy, powinno być maksymalnie ułatwione i nie może dyskryminować żadnego z uczestników rynku – stwierdza w swoim stanowisku prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

UTK zaproponował zmiany w szkoleniu maszynistów

Ukończenie szkoły o profilu kolejowym powinno maksymalnie przyspieszyć kształcenie przyszłego maszynisty. Jednak nie zawsze tak jest. Na spotkaniu z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego zaproponowali odpowiednie zmiany w programach kształcenia.

Szybsze kształcenie maszynistów po „kolejówkach"? UTK proponuje zmiany

Ukończenie szkoły o profilu kolejowym powinno maksymalnie przyspieszyć kształcenie przyszłego maszynisty. Jednak nie zawsze tak jest. Na spotkaniu z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego zaproponowali odpowiednie zmiany w programach kształcenia.

Kto, gdzie i za ile – UTK podsumowuje rynek kolejowy

Pasażerscy przewoźnicy kolejowi po raz pierwszy wypracowali łącznie 50 milionów złotych zysku – wynika z analizy Urzędu Transportu Kolejowego.;Za dostęp do infrastruktury zapłacili ponad 1,1 mld złotych, ale otrzymali też prawie 2 mld złotych dotacji.
Subskrybuje zawartość