warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Lokomotywa Kampanii Kolejowe ABC ruszyła w podróż po Polsce

Wyjątkowa lokomotywa w barwach Kampanii Kolejowe ABC 1 czerwca wyruszyła w podróż po Polsce. Na pojeździe doskonale widoczny jest znany dzieciom bohater kampanii, nosorożec Rogatek oraz hasło „Bezpieczeństwa uczę się z Kolejowym ABC”. To kolejne działanie promujące ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych realizowaną przez Urząd Transportu Kolejowego.

Lokomotywa Kampanii Kolejowe ABC ruszyła w podróż po Polsce!

Wyjątkowa lokomotywa w barwach Kampanii Kolejowe ABC 1 czerwca wyruszyła w podróż po Polsce. Na pojeździe doskonale widoczny jest znany dzieciom bohater kampanii, nosorożec Rogatek oraz hasło „Bezpieczeństwa uczę się z Kolejowym ABC”. To kolejne działanie promujące ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych realizowaną przez Urząd Transportu Kolejowego.

Zwolnienie ze szkolenia na licencję maszynisty

Kandydaci na maszynistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie mogą eksternistycznie podejść do egzaminu na licencję maszynisty. O konieczności odbycia kursu na licencję lub możliwości od razu zdawania egzaminu decyduje ośrodek szkolenia. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie jest uprawniony do wydawania ocen w tym zakresie.

Rzecznik Praw Obywatelakich interweniuje ws. pociągów do Kostrzyna

RPO Adam Bodnar zwrócił się w tej sprawie pociągów do Kostrzyna do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

RPO interweniuje w sprawie połączeń na Pol’and’Rock Festival

Media informują o ograniczeniach w ruchu pociągów do Kostrzyna, gdzie co roku odbywa się Pol’and’Rock Festival. Pojawiają się wątpliwości, czy przewoźnicy publicznego transportu kolejowego nie stosują bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów. „Objazdy” Kostrzyna na przełomie lipca i sierpnia utrudnią też okolicznym mieszkańcom np. wizyty u lekarzy, załatwienie pilnej sprawy urzędowej czy obowiązkowe stawiennictwo w sądzie. RPO Adam Bodnar zwrócił się w tej sprawie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

I Forum Kultury Bezpieczeństwa

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczyna nowe działania w ramach „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.” W lipcu UTK organizuje Forum Kultury Bezpieczeństwa poświęcone szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce. Spotkanie to kierowane jest do sygnatariuszy Deklaracji.

Kolejowa Kropla Krwi – akcja krwiodawstwa w UTK

Urząd Transportu Kolejowego po raz trzeci organizuje akcję „Kolejowa Kropla Krwi”. Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi 13 czerwca 2019 r. do siedziby UTK przy Alejach Jerozolimskich 134 w Warszawie.

Audyt Dostępności Dworca Kolejowego w Nasielsku

Urząd Transportu Kolejowego wspólnie z Centrum Projektowania Uniwersalnego przygotował „Audyt Dostępności Dworca Kolejowego w Nasielsku”. Ocenie poddano pierwszy, nowo wybudowany innowacyjny dworzec systemowy. Jest to jedno z wielu działań UTK na rzecz poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się.

Regulacje dotyczące znajomości szlaku

Urząd Transportu Kolejowego wyjaśnia wątpliwości dotyczące zasad nabywania, utraty oraz odzyskiwania znajomości odcinków linii kolejowych, zwanej potocznie „znajomością szlaku”.

Audyt Dostępności Dworca Kolejowego w Nasielsku

Urząd Transportu Kolejowego wspólnie z Centrum Projektowania Uniwersalnego przygotował „Audyt Dostępności Dworca Kolejowego w Nasielsku”. Ocenie poddano pierwszy, nowo wybudowany innowacyjny dworzec systemowy. Jest to jedno z wielu działań UTK na rzecz poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się.

Subskrybuje zawartość