warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Dwucyfrowy wzrost intermodalu

Pierwszy kwartał 2019 r. zakończył się znacznymi wzrostami w przewozach intermodalnych. Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali ok 333 tys. sztuk jednostek, co dało wzrost o 19 % w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Przetransportowano ponad 504 tysięcy TEU, czyli o 20% więcej niż przed rokiem – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Dlaczego mObywatel nie funkcjonuje w pociągach? UTK interweniuje

Jak dowiedział się “Rynek Kolejowy”, prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwrócił się do PKP Intercity z apelem o honorowanie cyfrowych dowodów tożsamości. Podczas kontroli biletów przewoźnik za ważne uznaje jedynie tradycyjne dowody. Prezes UTK zwrócił uwagę spółce na potrzebę honorowania również mTożsamości w ramach aplikacji mObywatel.

Święto dzieci w Krakowie z Kolejowym ABC!

Blisko 13 000 osób bawiło się podczas Pikniku rodzinnego „Hej przygodo! Odwiedź Peronowo!” w Parku Jordania w Krakowie. Impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła się w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Całe rodziny brały udział w wielu atrakcjach połączonych z edukacją dotyczącą najważniejszych zasad bezpiecznego podróżowania koleją.

Wytyczne do raportów bezpieczeństwa i sprawozdań z utrzymania za rok 2018

Do 30 czerwca 2019 r. autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi powinni przekazać do Urzędu Transportu Kolejowego raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Raport stanowi podsumowanie skuteczności działań przedsiębiorców w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. UTK przygotował wytyczne jak raport powinien wyglądać.

Dzień Otwarty UTK na Politechnice Warszawskiej

Urząd Transportu Kolejowego i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej zorganizowali Dzień Otwarty dla studentów. Uczestnicy mogli się zapoznać z perspektywami pracy w urzędzie, możliwością odbycia praktyk, a także sprawdzić się w testach szybkości reakcji oraz wiedzy o UTK.

Rusza IV edycja konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ogłosił IV edycję konkursu Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Do 23 sierpnia 2019 r. można zgłosić swój udział i starać się o Nagrodę Prezesa UTK oraz, co jest nowym elementem konkursu, o Nagrodę Publiczności. W dotychczasowych edycjach konkursu sygnatariusze Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym przesłali ponad 100 zgłoszeń.

Stanowisko Prezesa UTK w sprawie zgłaszania zdarzeń przez użytkowników bocznic kolejowych

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyjaśnia w jaki sposób zgłaszać poważne wypadki, wypadki i incydenty na bocznicach kolejowych. Stanowisko Prezesa UTK rozwiewa wątpliwości użytkowników bocznic kolejowych oraz informuje o grożącej odpowiedzialności w przypadku zaniedbania obowiązku informacyjnego.

OT Logistics: Przewozami zajmują się STK i Kolej Bałtycka, nie OT Rail [aktualizacja]

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił przedłużenia ważności certyfikatu bezpieczeństwa część A dla spółki OT Rail. Decyzja ta oznacza, że OT Rail od 23 maja 2019 r. nie może prowadzić działalności przewozowej na polskiej sieci kolejowej.

OT Rail sp. z o.o. bez certyfikatu bezpieczeństwa

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił przedłużenia ważności certyfikatu bezpieczeństwa część A dla spółki OT Rail sp. z o.o. Decyzja ta oznacza, że OT Rail sp. z o.o. od 23 maja 2019 r. nie może prowadzić działalności przewozowej na polskiej sieci kolejowej.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym o kolei

Zagadnienia związane z inwestycjami kolejowymi oraz z dostępnością infrastruktury kolejowej dla osób z niepełnosprawnościami to jedne z ważnych tematów poruszanych na Europejskim Kongresie Gospodarczym. W dniach 13-15 maja 2019 r. w Katowicach odbyła się ta największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej. Na zaproszenie organizatorów w panelach dyskusyjnych wziął udział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Subskrybuje zawartość