warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Kolej nie będzie główną bramą do Azji

Według Radosława Pacewicza, wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego, kolej zwiększy swój udział w transporcie towarów z portów morskich, ale muszą być one skonteneryzowane, bo ładunki na paletach trafiają do ciężarówek.

Spotkanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei z przedsiębiorcami kolejowymi

Rzecznik Praw Pasażera Kolei - Joanna Marcinkowska oraz Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego - Radosław Pacewicz spotkali się w siedzibie UTK z przedstawicielami przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kolejowym. Celem spotkania było omówienie pierwszego okresu działalności Rzecznika oraz zwrócenie uwagi na najczęściej powtarzające się przypadki reklamacji - informuje UTK.

Aplikacja wspomagająca generowanie statutu sieci kolejowej

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego udostępniona została aplikacja ułatwiająca stworzenie statutu sieci kolejowej, ułatwiające realizację ustawowego obowiązku stworzenia statutu sieci kolejowej. UTK chce maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom spełnienie wymogów ustawy, dlatego powstała aplikacja , która pozwoli zminimalizować ryzyko popełnienia błędów.

UTK udostępnił aplikację wspomagającą generowanie statutu sieci kolejowej

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego została udostępniona aplikacja ułatwiająca realizację obowiązku stworzenia statutu sieci kolejowej. UTK chce w ten sposób maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom spełnienie wymogów ustawy i zminimalizować ryzyko popełnienia błędów.

Rzecznik Praw Pasażera Kolei spotkał się z przedsiębiorcami kolejowymi

Rzecznik Praw Pasażera Kolei - Joanna Marcinkowska oraz Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego - Radosław Pacewicz spotkali się w siedzibie UTK z przedstawicielami przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kolejowym. Celem spotkania było omówienie pierwszego okresu działalności rzecznika oraz zwrócenie uwagi na najczęściej powtarzające się przypadki reklamacji.

Góra: Czy potrzebujemy konkurencji na torach?

Czy konkurencja powinna dotyczyć także kolejowych przewozów pasażerskich? Jest to przecież bardzo wrażliwy obszar. Musimy dojechać do pracy, na spotkanie służbowe, do lekarza, również na wczasy. Czy nie byłoby lepiej, aby odpowiedzialny był za to jeden czy kilku przewoźników? Nie byliby narażeni na skutki konkurencji, takie jak rywalizacja o pasażerów i mogliby poświęcić się tylko przewozom. Czy nie byłoby łatwiej? - pyta w komentarzu dla "Rynku Kolejowego" prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

UTK wspiera komisje kolejowe

Urząd Transportu Kolejowego przygotował „Poradnik dla komisji kolejowych” obejmujący tematyką tory, rozjazdy i skrzyżowania torów. Opracowanie zostało stworzone na bazie doświadczeń nadzoru nad komisjami kolejowymi. W skład takich komisji, prowadzących postępowania po wypadkach i incydentach, wchodzą przedstawiciele spółek kolejowych wyznaczeni do udziału w ich pracach.

Kiedy ruszą pociągi LEO Express w Polsce? Nie wiadomo, ale znamy już rozkład jazdy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na trasę Kraków – Katowice – Praga dla prywatnego przewoźnika LEO Express. To pierwsza taka decyzja w historii polskiej kolei, dzięki której w Polsce pojawią się pierwsze pasażerskie, całkowicie prywatne, dalekobieżne połączenia kolejowe. Na razie jednak nie wiadomo kiedy nowe pociągi mogłyby ruszyć.

Prawa pasażera w przypadku opóźnienia pociągu

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że ponad godzinne opóźnienie pociągu dalekobieżnego uprawnia pasażerów do otrzymania zwrotu części pieniędzy za bilet, bezpłatnego posiłku, a w uzasadnionych przypadkach nawet noclegu na koszt przedsiębiorcy kolejowego.

Prezes UTK o Leo Express: Na konkurencji zyska pasażer

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Praha – Kraków spółce Leo Express. Oznacza to, że czeski przewoźnik będzie mógł złożyć wniosek do zarządcy infrastruktury i rozpocząć przewozy od 10 grudnia. Kilka miesięcy wcześniej Leo Express otrzymał od Prezesa UTK polski certyfikat bezpieczeństwa.
Subskrybuje zawartość