warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu ECM spółce Feroco

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie spółce Feroco.

Większość kolejowych stron internetowych z oceną niedostateczną od niepełnosprawnych

Spośród kolejowych witryn internetowych 70 proc. otrzymało ocenę niedostateczna w audycie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością - poinformował w czwartkowym komunikacie Urząd Transportu Kolejowego (UTK), który zlecił przeprowadzenie badania.

Umów się na spotkanie z ekspertem UTK

W trakcie Międzynarodowych Targów TRAKO w Gdańsku pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego będą czekali na przedstawicieli rynku kolejowego. Rezerwacja terminu możliwa jest dzięki kalendarzowi elektronicznemu.

Wytyczne o równym dostępie pasażerów do obiektów kolejowych

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie Rady Ekspertów ds.osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz Zespołu Zadaniowego ds.osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Omówiono między innymi sposoby wykorzystania ekspertyzy podpowiadającej jak poprawić dostępność dworców kolejowych.

Porozumienie między UTK a ZNPK

Koordynacja przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz wspólna organizacji szkoleń, konferencji i spotkań na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego to główne założenia podpisanego dziś porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a Związkiem Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Wzrosła masa towarów przewiezionych koleją

Urząd Transportu Kolejowego podsumował prace przewoźników towarowych w pierwszym półroczu 2017 r. Z analizy wynika, że przewoźnicy przewieźli o 10% więcej towarów  niż w pierwszej połowie 2016 r. Na ten sukces wpłynęły większe przewozy towarów zaliczanych do tzw. masowych wraz ze stabilnym trendem wzrostu w większości pozostałych grup ładunków.

UTK ostrzega przed uszkodzeniami kół wagonów towarowych

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął komunikat Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dotyczący zwiększenia liczby raportów związanych z uszkodzeniami kół w niektórych rodzajach zestawów kołowych wagonów towarowych.

Jakie stawki na przyszły rok?

Część zarządców infrastruktury w rozkładzie jazdy 2017/2018 pozostaje przy cennikach dostępu z tego roku. Takie informacje przekazali do Urzędu Transportu Kolejowego. Prezes UTK odmówił wcześniej zatwierdzenia przedłożonych cenników, ponieważ uznał, że projekty cenników były niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

UTK informuje przewoźników towarowych o ryzyku uszkodzenia kół

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął komunikat Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dotyczący zwiększenia liczby raportów związanych z uszkodzeniami kół w niektórych rodzajach zestawów kołowych wagonów towarowych.

Aktualne cenniki zarządców infrastruktury za dostęp do torów

Część zarządców infrastruktury w rozkładzie jazdy 2017/2018 pozostanie przy cennikach dostępu z tego roku. Takie informacje przekazali do Urzędu Transportu Kolejowego. Prezes UTK odmówił wcześniej zatwierdzenia przedłożonych cenników, ponieważ uznał, że projekty cenników były niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Subskrybuje zawartość