warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Rekomendacje ERA w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż Europejska Agencja Kolejowa opracowała Rekomendacje dla Komisji Europejskiejw sprawie przyjęcia wspólnej specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej (RINF). Opracowany dokument zawiera informacje na temat proponowanego zakresu i struktury rejestru, formatu danych oraz cyklu ich aktualizacji.

Przewoźnicy mają głos?

Tylko trzech spośród 78 przewoźników odpowiedziało na zaproszenie prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do zajęcia stanowiska ws. projektu stawek dostępu do infrastruktury kolejowej.

Prezes UTK: Jakość usługi przewozowej powinna być zawarta w umowie

Ze względu na nieustające pogorszenie standardu pasażerskich przewozów kolejowych prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński zwrócił się do organizatorów przewozów wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych o zamieszczanie szczegółowych parametrów jakościowych w zawieranych umowach z przewoźnikami, a także wprowadzanie do tych umów sankcji za ich nieprzestrzeganie.

UTK i PKP PLK powołają zespół ds. stawek dostępu

UTK powoła wspólnie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi zespół, który będzie pracował nad nowym systemem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, korzystając przy tym w znacznym stopniu z doświadczeń brytyjskich - poinformował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Krzysztof Jaroszyński, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Świadectwo dopuszczenia lokomotywy Class 66 dla DB Schenker Rail Polska

W oparciu o pozytywne wyniki testów, w dniu 20 maja 2011 roku prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził decyzje o wydaniu świadectwa dopuszczenia do eksploatacji lokomotywy spalinowej Class66 (JT42CWR) dla DB Schenker Rail Polska. Dzięki uzyskanemu dopuszczeniu do eksploatacji, nowoczesne lokomotywy Class66 mają przyczynić się do poprawy efektywności spółki.

UTK interweniuje w sprawie praw pasażerów

Na specjalną skrzynkę mailową utworzoną przez Urząd Transportu Kolejowego, na którą swoje uwagi i pytania dotyczące podróży koleją moga przesyłać pasażerowie kolei - pasazer@utk.gov.pl wpłynęło już kilkadziesiąt wiadomości elektronicznych. Większość z nich dotyczyło praw pasażerów i jakości kolejowych usług przewozowych. Większość uwag została przekazana do przewoźników pasażerskich. Na pytania odpowiedzieli pracownicy UTK.

Pasażer ma swoje prawa

Urząd Transportu Kolejowego uruchomił infolinię, dzięki której pasażerowie mogą się dowiedzieć o przysługujących im prawach w transporcie kolejowym.

UTK nałożył karę finansową na CTL Express

Urząd Transportu Kolejowego ukarał finansowo spółkę CTL Express, należąca do grupy CTL Logistics, za naruszenie obowiązku bezzwłocznego udzielania informacji dla celów kontroli i monitorowania rynku transportu kolejowego. Wysokość kary wynosi ok. 3 tys. zł - dowiedział się "Rynek Kolejowy".

Zmiany kadrowe w UTK

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy czterech pracowników odeszło z ważnych stanowisk w Urzędzie Transportu Kolejowego. W marcu przeniesiona została dyrektor generalna, a w kwietniu wypowiedzenia złożyło dwóch dyrektorów departamentów i jeden naczelnik wydziału. Wkrótce możemy się spodziewać konkursu na stanowiska dyrektorskie.

UTK przypomina o konieczności dostosowania regulacji

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o konieczności dostosowania przez: zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych oraz podmioty wykonujące przewozy kolejowe w obrębie bocznicy, zapisów przepisów (regulacji) wewnętrznych zatwierdzonych (zaakceptowanych) przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do wymogów określonych w niżej wymienionych obowiązujących aktach prawnych:
Subskrybuje zawartość