warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

UTK interweniuje w sprawie praw pasażerów

Na specjalną skrzynkę mailową utworzoną przez Urząd Transportu Kolejowego, na którą swoje uwagi i pytania dotyczące podróży koleją moga przesyłać pasażerowie kolei - pasazer@utk.gov.pl wpłynęło już kilkadziesiąt wiadomości elektronicznych. Większość z nich dotyczyło praw pasażerów i jakości kolejowych usług przewozowych. Większość uwag została przekazana do przewoźników pasażerskich. Na pytania odpowiedzieli pracownicy UTK.

Pasażer ma swoje prawa

Urząd Transportu Kolejowego uruchomił infolinię, dzięki której pasażerowie mogą się dowiedzieć o przysługujących im prawach w transporcie kolejowym.

UTK nałożył karę finansową na CTL Express

Urząd Transportu Kolejowego ukarał finansowo spółkę CTL Express, należąca do grupy CTL Logistics, za naruszenie obowiązku bezzwłocznego udzielania informacji dla celów kontroli i monitorowania rynku transportu kolejowego. Wysokość kary wynosi ok. 3 tys. zł - dowiedział się "Rynek Kolejowy".

Zmiany kadrowe w UTK

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy czterech pracowników odeszło z ważnych stanowisk w Urzędzie Transportu Kolejowego. W marcu przeniesiona została dyrektor generalna, a w kwietniu wypowiedzenia złożyło dwóch dyrektorów departamentów i jeden naczelnik wydziału. Wkrótce możemy się spodziewać konkursu na stanowiska dyrektorskie.

UTK przypomina o konieczności dostosowania regulacji

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o konieczności dostosowania przez: zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych oraz podmioty wykonujące przewozy kolejowe w obrębie bocznicy, zapisów przepisów (regulacji) wewnętrznych zatwierdzonych (zaakceptowanych) przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do wymogów określonych w niżej wymienionych obowiązujących aktach prawnych:

Urząd Transportu Kolejowego na Paradzie Schumana

W sobotę 7 maja na Nowym Świecie wyrosło "namiotowe" Miasteczko Europejskie, towarzyszące jak co roku Paradzie Schumana w Warszawie. Dzięki współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej po raz pierwszy w tym miejscu zaprezentował się Urząd Transportu Kolejowego.

Prezes UTK zatwierdził stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję, w której zatwierdził na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej.

Przewozy Regionalne odwołały się do Sądu od decyzji UTK

Przewozy Regionalne odwołały się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji Urzędu Transportu Kolejowego.

Przewozy Regionalne odwołały się od kary z UTK

Przewozy Regionalne odwołały się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji Urzędu Transportu Kolejowego, nakładającego na nie ok. 453 tys. zł kary za brak należytej informacji pasażerskiej przy wprowadzaniu rozkładu jazdy pociągów w grudniu. PKP Intercity zapłaci nałożone przez UTK 550 tys. zł kary.

Uwagi do projektu zmiany ustawy o transporcie kolejowym

Do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Uregulowania dokumentu mają m.in. na celu znaczne wzmocnienie Urzędu Transportu Kolejowego.
Subskrybuje zawartość