warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Rząd zajmie się projektem dotyczącym UTK w przyszłym tygodniu

Jak informuje portal Money.pl. wiceminister infrastruktury Andrzej Massel powiedział w sejmie, że już w najbliższym tygodniu rząd zajmie się Projektem ustawy zwiększającej kompetencje Urzędu Transportu Kolejowego. Według niego do Sejmu dokument może trafić jeszcze w tym miesiącu.

RPO: Przewoźnicy zbyt rzadko kontrolowani

Jak informuje "Gazeta Prawna" według rzecznika praw obywatelskich sposób respektowania praw pasażerów przez przewoźników może się zwiększyć dzięki częstszym kontrolom prowadzonym przez Urząd Transportu Kolejowego.

Kontrola UTK: Największe niedogodności w Warszawie

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzali sposób, w jaki przewoźnicy i zarządcy infrastruktury informowali pasażerów o zaistniałych zmianach w związku z korektą rozkładu jazdy wprowadzoną w dniu 1 czerwca 2011 roku. Najgorzej - z powodu zamknięcia linii średnicowej - jest w Warszawie. Koleje Mazowieckie zapewniły, że monitorują sytuację.

Grudniowa lekcja odrobiona?

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzali czy pasażerowie są prawidłowo informowani o wchodzących dzisiaj w życie zmianach rozkładu jazdy.

UTK: Decyzja Komisji 2011/291/UE

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Komisji 2011/291/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych.

Nowa decyzja Komisji w sprawie taboru pasażerskiego

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Komisji 2011/291/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych.

Rekomendacje ERA w sprawie rejestru infrastruktury kolejowej

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż Europejska Agencja Kolejowa opracowała Rekomendacje dla Komisji Europejskiejw sprawie przyjęcia wspólnej specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej (RINF). Opracowany dokument zawiera informacje na temat proponowanego zakresu i struktury rejestru, formatu danych oraz cyklu ich aktualizacji.

Przewoźnicy mają głos?

Tylko trzech spośród 78 przewoźników odpowiedziało na zaproszenie prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do zajęcia stanowiska ws. projektu stawek dostępu do infrastruktury kolejowej.

Prezes UTK: Jakość usługi przewozowej powinna być zawarta w umowie

Ze względu na nieustające pogorszenie standardu pasażerskich przewozów kolejowych prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński zwrócił się do organizatorów przewozów wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych o zamieszczanie szczegółowych parametrów jakościowych w zawieranych umowach z przewoźnikami, a także wprowadzanie do tych umów sankcji za ich nieprzestrzeganie.

UTK i PKP PLK powołają zespół ds. stawek dostępu

UTK powoła wspólnie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi zespół, który będzie pracował nad nowym systemem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, korzystając przy tym w znacznym stopniu z doświadczeń brytyjskich - poinformował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Krzysztof Jaroszyński, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Subskrybuje zawartość