warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Brakuje ludzi i pieniędzy

Urząd Transportu Kolejowego wystąpi do Rady Ministrów o 500 tys. zł z rezerwy celowej na dofinansowanie prac UTK związanych z III pakietem kolejowym – powiedziała dyrektor generalna UTK Lidia Ostrowska, podczas przedświątecznego spotkania w siedzibie urzędu.

Brak podstaw prawnych do zabrania 2 proc. przychodu

Urząd Transportu Kolejowego zwrócił się do PKP Intercity o wyjaśnienie sprawy nieprzestrzegania rozkładu jazdy przez pociągi tej spółki.

Urząd Transportu Kolejowego może ukarać PKP Intercity za opóźnienia pociągów

Urząd Transportu Kolejowego rozważa wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprzestrzegania rozkładu jazdy przez PKP Intercity.

Źródło: Forsal

PKP Intercity zapłaci 40 mln zł kary za opóźnienia?

Urząd Transportu Kolejowego rozważa wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprzestrzegania rozkładu jazdy przez PKP Intercity - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna".

Zrobieni w kilometry

Jak Urząd Transportu Kolejowego zamiótł pod dywan „wielki przekręt taryfowy”

UTK – wzmocnienie kompetencji

Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się na wzmocnienie pozycji Urzędu Transportu Kolejowego. Instytucja zyska potężne kompetencje: będzie rozstrzygała spory między przewoźnikami – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Urząd Transportu Kolejowego będzie rozstrzygał spory między przewoźnikami

Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się na wzmocnienie pozycji Urzędu Transportu Kolejowego. Kolejarze dostaną większy budżet, będą mogli zwiększyć zatrudnienie. Instytucja zyska potężne kompetencje: będzie rozstrzygała spory między przewoźnikami.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Urząd Transportu Kolejowego będzie silniejszy

W Ministerstwie Infrastruktury zapadły decyzje o przyznaniu dodatkowych uprawnień Urzędowi Transportu Kolejowego. Najważniejszą zmianą w umocowaniu tej instytucji będzie nadanie jej statusu arbitra w sporach między przewoźnikami - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Pociągi międzywojewódzkie do likwidacji

Przewozom Regionalnym grozi konieczność skasowania pociągów Interregio. Urząd Transportu Kolejowego ocenił, że zostały uruchomione niezgodnie z prawem

Źródło: Rzeczpospolita

interREGIO do poprawki?

News! PKP Polskie Linie Kolejowe wraz z Przewozami Regionalnymi będą musiały skorygować rozkład jazdy pociągów interREGIO – taka jest decyzja Urzędu Transportu Kolejowego.

Subskrybuje zawartość