warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Leo Express dostał zgodę na trasę z Krakowa do Pragi

Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Kraków – Praga, Leo Express został w Polsce pierwszym w pełni prywatnym przewoźnikiem, który będzie wykonywał przewozy dalekobieżne po polskich torach. To kolejny istotny krok do uruchomienia regularnych przewozów pociągiami Leo Express na trasie z Krakowa do Pragi.

LEO Express z pozytywną decyzją UTK. Ruszy 10 grudnia?

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Praga – Kraków spółce LEO Express.

Coraz bliżej połączenia LEO Express na trasie Praga – Kraków

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Praga – Kraków spółce LEO Express. Oznacza to, że czeski przewoźnik będzie mógł złożyć wniosek do zarządcy infrastruktury i rozpocząć przewozy od 10 grudnia. Kilka miesięcy wcześniej LEO Express otrzymał od Prezesa UTK polski certyfikat bezpieczeństwa.

UTK wyjaśnia sposób ustalania stawek opłat za dostęp do infrastruktury

Urząd Transportu Kolejowego zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi metodologią ustalania opłat za dostęp do infrastruktury. Eksperci UTK usystematyzowali wiedzę na ten temat oraz zaprezentowali wzory dokumentów wymagane przy składaniu wniosków o zatwierdzenie sposobu ustalania stawek.

UTK publikuje „Poradnik dla komisji kolejowych”

Urząd Transportu Kolejowego przygotował „Poradnik dla komisji kolejowych” obejmujący tematyką tory, rozjazdy i skrzyżowania torów. Opracowanie zostało stworzone na bazie doświadczeń nadzoru nad komisjami kolejowymi. W skład takich komisji, prowadzących postępowania po wypadkach i incydentach, wchodzą przedstawiciele spółek kolejowych wyznaczeni do udziału w ich pracach.

Prezes UTK apeluje do przewoźników kolejowych w sprawie ulgowych przejazdów dla uczniów

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwrócił się z prośbą do wszystkich przewoźników o tymczasowe uznawanie zaświadczeń wystawianych przez szkoły na równi z legitymacjami szkolnymi. W przypadku braku honorowania zaświadczeń wielu uczniów nie będzie mogło korzystać z ulgowych przejazdów koleją.

UTK chce cofnąć certyfikat bezpieczeństwa zakładom Tabor z Dębicy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa części A i B wobec Zakładów Produkcyjno-Naprawczych Taboru Maszyn i Urządzeń „Tabor” M. Dybowski sp. j.

Mniej kradzieży = mniejsze opóźnienia pociągów

O 33 proc. mniej kradzieży i zniszczeń infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej zarejestrowano w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. - napisano w raporcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego.

UTK wyróżniony tytułem przyjaznego i innowacyjnego urzędu

Po raz trzeci Urząd Transportu Kolejowego otrzymał wyróżnienie „Przyjazny Urząd”. UTK zdobył również wyróżnienie nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd”. To potwierdzenie, że realizowana jest wizja UTK: nowoczesny i otwarty urząd dbający o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

UTK: Wspólny bilet to szansa na poprawę informacji pasażerskiej

Departament Praw Pasażerów Urzędu Transportu Kolejowego zwraca uwagę, że brak jednolitego systemu taryfowego wiąże się także z trudnościami w pozyskiwaniu przez podróżnych kompleksowej informacji o połączeniach. Toczące się prace nad wdrożeniem tzw. wspólnego biletu mogłyby przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy. Zakres informacji prezentowanych w różnych kanałach sprzedaży różnych przewoźników mógłby bowiem być tożsamy.
Subskrybuje zawartość