warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

UTK interweniuje ws. galerii-dworca w Gdańsku

Galeria Metropolia w Gdańsku sprzedaje bilety kolejowe, dzięki czemu w niedziele zamienia się w dworzec i nie podlega ustawie o zakazie handlu. Zarządca nie zawarł jednak żadnych umów z przewoźnikami kolejowymi, którzy zwrócili się do Urzędu Transportu Kolejowego z prośbą o interwencję.

Antyterrorystyczne rozwiązania w spółkach kolejowych

Urząd Transportu Kolejowego wezwał przedsiębiorstwa kolejowe do weryfikacji procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) obowiązujących w przypadku aktów chuligańskich, wandalizmu oraz o podłożu terrorystycznym. Wiele spółek wprowadziło innowacyjne rozwiązania – informuje Urząd.

Punktualność przewozów towarowych pikuje

Ostatni kwartał minionego roku był najgorszy od trzech lat pod względem punktualności pociągów towarowych. Ponad 62 tysiące pociągów było opóźnionych o ponad dwie godziny. Odwołano też aż 10 tysięcy pociągów – najwięcej, odkąd Urząd Transportu Kolejowego publikuje dane.

UTK sprawdził procedury bezpieczeństwa

Urząd Transportu Kolejowego wezwał przedsiębiorstwa kolejowe do weryfikacji procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) obowiązujących w przypadku aktów chuligańskich, wandalizmu oraz o podłożu terrorystycznym. Wiele spółek wprowadziło innowacyjne rozwiązania.

UTK: Komisje kolejowe często błędnie kwalifikują przyczynę potrącenia

Komisje kolejowe często błędnie kwalifikują przyczynę potrącenia, np. osoby leżącej na torach jako zdarzenie związane z ruchem pociągu, a nie najechanie przez pojazd kolejowy. Urząd Transportu Kolejowego dąży do tego, by komisje prawidłowo rozróżniały te kategorie. Poprawna kwalifikacja jest bowiem podstawą do formułowania trafnych wniosków zapobiegawczych, tworzenia rzetelnych statystyk oraz przede wszystkim do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Nie warto odkładać dopuszczenia do eksploatacji na ostatnią chwilę

Brak zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji infrastruktury czy pojazdu w odpowiednim terminie może skutkować karami umownymi lub nawet utratą dofinansowania unijnego. Dlatego prezes Urzędu Transportu Kolejowego apeluje o składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem. By pomyślnie zakończyć inwestycję kluczowe jest uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie dokumentu dopuszczenia.

Znacznie spadła punktualność pociągów pasażerskich

Urząd Transportu Kolejowego podał informację dotyczącą punktulaności pociągów pasażerskich w czwartym kwartale 2017 roku. Pogorszyła się ona znacznie, w stosunku do analogicznego okresu czasu w roku 2016.

Kobiety na kolei

17 kobiet prowadzi w Polsce pociągi, a kolejne 13 ma już za sobą pierwszy etap na drodze do samodzielnej jazdy pociągiem – zdobytą licencję maszynisty. W innych zawodach kolejowych pań jest zdecydowanie więcej - informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Prezes UTK: Intruz nie może mieć dostępu do kabiny maszynisty

Podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego prezes Urzędu Transportu Kolejowego i prezes Najwyższej Izby Kontroli zwrócili uwagę na problem, który w ich opinii jest wciąż lekceważony na polskiej kolei. Chodzi o przeciwdziałanie zagrożeniu terroryzmem.

UTK podsumowuje kontrole pociągów w czasie ferii

W czasie ferii zimowych inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego prowadzili dodatkowe kontrole pociągów. Sprawdzili ponad 100 składów. Nie wykryli znaczniejszych uchybień. Oznacza to, że poprawia się jakość obsługi podróżnych – informuje urząd.
Subskrybuje zawartość