warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Prezes UTK może regulować umowy PLK z przewoźnikami

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest uprawiony do kompleksowego uregulowania zasad współpracy pomiędzy przewoźnikami kolejowymi a zarządcą infrastruktury kolejowej – orzekł Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej złożonej przez PKP PLK.

Ignacy Góra: Na kolei nie ma równych i równiejszych

– Podstawą wydawania wszystkich decyzji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego są przepisy obowiązującego prawa. Taka zasada dotyczy również decyzji o przyznaniu otwartego dostępu wydanych w 2016 roku – pisze w komentarzu Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

UTK: spółki samorządowe nie mają potencjału do przejazdów komercyjnych

Urząd Transportu Kolejowego nie zgadza się z zarzutami o promowanie jednego przewoźnika kosztem innych i przypomina, że obecnie wszyscy przewoźnicy mają otwarty dostęp do torów. Zdaniem UTK, brak zainteresowania skorzystania z tej możliwości wynika z braku rezerw taborowych i personelu spółek samorządowych w tym Kolei Mazowieckich.

Bocznice mogą podlegać pod TSI – stanowisko prezesa UTK

Dokumentem umożliwiającym użytkowanie typów urządzeń kolejowych oraz budowli na terenie infrastruktury prywatnej czy wyodrębnionej funkcjonalnie z systemu kolei może być zarówno świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, ale również deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności – informuje w swoim stanowisku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Punktualność pociągów towarowych lekko wzrosła

W IV kwartale 2016 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła do 38,3%. To nieznaczna poprawa w porównaniu z IV kwartałem 2015 r. Wtedy punktualnych było 35,3% składów towarowych – podaje Urząd Transportu Kolejowego.

Ignacy Góra rozmawiał z Pierwszą Damą o bezpieczeństwie

Pani Prezydentowa, Agata Kornhauser-Duda spotkała się w czwartek z Ignacym Górą, prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Rozmowy dotyczyły akcji Kolejowe ABC skierowanej do najmłodszych pasażerów kolei.

Kiedy przewoźnik odpowiada za skradziony bagaż?

Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego za bagaż zależy od miejsca umieszczenia bagażu w pociągu oraz rodzaju usługi przewozowej, z jakiej korzystamy. Rekompensata za szkody nie może przekraczać wartości utraconych rzeczy – wyjaśnia Urząd Transportu Kolejowego.

Prawie 90% pociągów punktualnie w IV kwartale 2016 roku

Prawie 90 proc. pociągów pasażerskich dotarło o czasie do celu w czwartym kwartale 2016 roku - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

KM do Łodzi zagrożeniem dla połączeń dotowanych

Pojawiła się odpowiedź na interpelację posła Pawła Kobylińskiego odnośnie do odmownej decyzji prezesa UTK o otwartym dostępie dla Kolei Mazowieckich. Toczy się spór przewoźnika z Urzędem Transportu Kolejowego o trasę z Warszawy do Łodzi. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa tłumaczy, że połączenia mazowieckiego przewoźnika niekorzystnie wpłyną na ofertę połączeń otrzymujących dotację ministra.

Góra: UTK aktywny w sferze bezpieczeństwa

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra rozpoczął dziś Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, organizowane przez TOR-Audytor i TOR Konferencje. Wspomniał m.in. o działaniach UTK w sferze bezpieczeństwa.
Subskrybuje zawartość