warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

UTK sprawdzi procedury bezpieczeństwa po porwaniu lokomotywy w Legionowie

W Legionowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy osoba postronna wtargnęła do kabiny maszynisty i wymusiła jazdę. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyjaśnił, że podjął działania, które pomogą przeciwdziałać podobnym sytuacjom w przyszłości.

UTK skontroluje procedury bezpieczeństwa

W Legionowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy osoba postronna wtargnęła do kabiny maszynisty i wymusiła jazdę. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął działania, które pomogą przeciwdziałać podobnym sytuacjom w przyszłości i zapowiada kontrolę procedur bezpieczeństwa.

Przewoźnicy powinni lepiej dbać o swoje serwisy internetowe

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił tegoroczny ranking dostępności serwisów internetowych 18-stu podmiotów kolejowych z którego wynika, że tylko dwie witryny internetowe pasażerskich przewoźników kolejowych uzyskały ocenę bardzo dobrą.  Audyt dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzili eksperci z Fundacji Widzialni na zlecenie Prezesa UTK. Ponad 70% witryn objętych badaniem otrzymało ocenę niedostateczną.

Ranking dostępności stron internetowych przewoźników. Większość niedostatecznie

Tylko dwie witryny internetowe pasażerskich przewoźników kolejowych uzyskały ocenę bardzo dobrą w kolejnym audycie dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnością, przeprowadzonym na zlecenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ponad 70% witryn objętych badaniem eksperci Fundacji Widzialni przyznali ocenę niedostateczną.

Postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu ECM spółce Feroco

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie spółce Feroco.

Większość kolejowych stron internetowych z oceną niedostateczną od niepełnosprawnych

Spośród kolejowych witryn internetowych 70 proc. otrzymało ocenę niedostateczna w audycie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością - poinformował w czwartkowym komunikacie Urząd Transportu Kolejowego (UTK), który zlecił przeprowadzenie badania.

Umów się na spotkanie z ekspertem UTK

W trakcie Międzynarodowych Targów TRAKO w Gdańsku pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego będą czekali na przedstawicieli rynku kolejowego. Rezerwacja terminu możliwa jest dzięki kalendarzowi elektronicznemu.

Wytyczne o równym dostępie pasażerów do obiektów kolejowych

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie Rady Ekspertów ds.osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz Zespołu Zadaniowego ds.osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Omówiono między innymi sposoby wykorzystania ekspertyzy podpowiadającej jak poprawić dostępność dworców kolejowych.

Porozumienie między UTK a ZNPK

Koordynacja przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz wspólna organizacji szkoleń, konferencji i spotkań na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego to główne założenia podpisanego dziś porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a Związkiem Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Wzrosła masa towarów przewiezionych koleją

Urząd Transportu Kolejowego podsumował prace przewoźników towarowych w pierwszym półroczu 2017 r. Z analizy wynika, że przewoźnicy przewieźli o 10% więcej towarów  niż w pierwszej połowie 2016 r. Na ten sukces wpłynęły większe przewozy towarów zaliczanych do tzw. masowych wraz ze stabilnym trendem wzrostu w większości pozostałych grup ładunków.

Subskrybuje zawartość