warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Rekordowy intermodal

W 2016 r. przetransportowano koleją ponad 12,8 mln ton ładunków w przewozach intermodalnych. Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego, to najlepszy wynik w historii tego segmentu rynku. Pod względem masy przewiezionych ładunków 2016 rok był lepszy od 2015 prawie o 25%.

Duży wzrost przewozów intermodalnych w Polsce

Ubiegły rok był bardzo dobry dla sektora kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce. Wzrosła zarówno liczba przewożonych jednostek intermodalnych jak i udział tego sektora w rynku kolei towarowych. Urząd Transportu Kolejowego opublikował analizę sektora intermodalnego w 2016 r.

Więcej pasażerów na kolei w styczniu

W pierwszym miesiącu 2017 r. polskie koleje przewiozły ponad 2 mln więcej osób nić w styczniu poprzedniego roku. Poprawiła się też frekwencja w pociągach. Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane o przewozach pasażerskich w styczniu 2017 r.

KM nie skorzystają z liberalizacji przepisów UTK

Jak poinformował niedawno Urząd Transportu Kolejowego, przewoźnicy kolejowi, którzy przez najbliższe 10 miesięcy zdecydują się uruchomić połączenia komercyjne, nie będą musieli posiadać decyzji prezesa UTK. Wszystkie oferty wakacyjne czy sezonowe mogą być realizowane przez zamawianie tras pociągów u zarządcy infrastruktury. Co to oznacza dla przewoźników i czy jest to szansa na uruchomienie przez Koleje Mazowieckie połączenia z Warszawy do Łodzi Fabrycznej – pytamy Artura Radwana, prezesa mazowieckiej spółki.

Rynek przewozów pasażerskich w styczniu 2017 roku

Urząd Transportu Kolejowego podsumował styczeń 2017 roku na polskiej kolei. Jest dobrze, znacznie lepiej, niż w latach ubiegłych.

Rada ekspertów tworzy wytyczne dla obsługi pasażerów z niepełnosprawnością

Pierwszy raz zebrała się Rada Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Rada działa przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, a jej członkami są osoby doskonale znające problemy osób z niepełnosprawnością. Członkowie Rady rozpoczęli prace nad jednolitym standardem dostępności kolei dla podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się.

UTK objął patronatem V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT

"...Urząd Transportu Kolejowego dużą uwagę przywiazuje do promowania wydarzen mających na celu rozwój transportu intermodalnego. Dlatego pragnę wyrazic zadowolenie, że po raz kolejny mogłem objąć patronatem konferencję na ten temat..."- napisal w swoim liście do nas Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 12 i 13 kwietnia br. w gdańskim AmberExpo posłuchamy dyskusji ekspertów na tematy, którymi żyje branża TSL.

Nowe inicjatywy Prezesa UTK w celu poprawy bezpieczeństwa na kolei

Urząd Transportu Kolejowego podejmuje działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Inicjatywy Prezesa UTK zostały skierowane do zarządców dróg oraz do Ministra Edukacji Narodowej.

NIK krytycznie o bezpieczeństwie przejazdów kolejowych

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się bezpieczeństwu przejść i przejazdów kolejowych. Skontrolowano bieżącą działalność podmiotów, od których zależy stan techniczny i funkcjonowanie przejazdów, czyli wybranych zarządców linii kolejowych, zarządców dróg i organów zarządzających ruchem na drogach publicznych, a także skuteczność nadzoru prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nad zarządcami infrastruktury w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowych.

Część okresów przejściowych TSI przechodzi do lamusa

W maju skończy się pewna epoka dla TSI dotyczących pojazdów kolejowych. Urząd Transportu Kolejowego jest w stałym kontakcie z rynkiem, by każdy był przygotowany na duże zmiany w dopuszczeniach pojazdów do eksploatacji. Z TSI jest trochę tak, jak ze znanym wśród kolejarzy „kwadratem” – kwadratowym kluczem, którym da się otworzyć i zamknąć prawie wszystko – od przedziału w wagonie po szafkę w lokomotywie. TSI, czyli techniczne specyfikacje interoperacyjności to wymagania, które mają ujednolicić europejski system kolei – perony, trakcję, systemy bezpieczeństwa, pojazdy szynowe. Jak „kwadrat” pasuje do wielu zamków w pociągach, tak polski pociąg ma współgrać z systemem kolejowym Czech, Niemiec czy Węgier – i odwrotnie.
Subskrybuje zawartość