warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Politechnika Warszawska uprawniona do badań technicznych i certyfikaji

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego udzielił zgody Politechnice Warszawskiej na wykonywanie badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzania zgodności z typem; oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem (decyzja z 21 marca 2017 r.).

Nowym prezesem UTK będzie Ignacy Góra lub Andrzej Pawłowski

Dwóch kandydatów wyłoniono w drodze konkursu na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. O posadę stara się dotychczasowy prezes urzędu Ignacy Góra i Andrzej Pawłowski, piastujący do października 2016 roku stanowisko wiceprezesa w PKP PLK.

Sąd Najwyższy potwierdził kompetencje Prezesa UTK

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe. Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego ze stycznia 2012 r. zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy PKP PLK a jednym z przewoźników kolejowych.

Prezes UTK może regulować umowy PLK z przewoźnikami

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest uprawiony do kompleksowego uregulowania zasad współpracy pomiędzy przewoźnikami kolejowymi a zarządcą infrastruktury kolejowej – orzekł Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej złożonej przez PKP PLK.

Ignacy Góra: Na kolei nie ma równych i równiejszych

– Podstawą wydawania wszystkich decyzji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego są przepisy obowiązującego prawa. Taka zasada dotyczy również decyzji o przyznaniu otwartego dostępu wydanych w 2016 roku – pisze w komentarzu Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

UTK: spółki samorządowe nie mają potencjału do przejazdów komercyjnych

Urząd Transportu Kolejowego nie zgadza się z zarzutami o promowanie jednego przewoźnika kosztem innych i przypomina, że obecnie wszyscy przewoźnicy mają otwarty dostęp do torów. Zdaniem UTK, brak zainteresowania skorzystania z tej możliwości wynika z braku rezerw taborowych i personelu spółek samorządowych w tym Kolei Mazowieckich.

Bocznice mogą podlegać pod TSI – stanowisko prezesa UTK

Dokumentem umożliwiającym użytkowanie typów urządzeń kolejowych oraz budowli na terenie infrastruktury prywatnej czy wyodrębnionej funkcjonalnie z systemu kolei może być zarówno świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, ale również deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności – informuje w swoim stanowisku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Punktualność pociągów towarowych lekko wzrosła

W IV kwartale 2016 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła do 38,3%. To nieznaczna poprawa w porównaniu z IV kwartałem 2015 r. Wtedy punktualnych było 35,3% składów towarowych – podaje Urząd Transportu Kolejowego.

Ignacy Góra rozmawiał z Pierwszą Damą o bezpieczeństwie

Pani Prezydentowa, Agata Kornhauser-Duda spotkała się w czwartek z Ignacym Górą, prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Rozmowy dotyczyły akcji Kolejowe ABC skierowanej do najmłodszych pasażerów kolei.

Kiedy przewoźnik odpowiada za skradziony bagaż?

Odpowiedzialność przewoźnika kolejowego za bagaż zależy od miejsca umieszczenia bagażu w pociągu oraz rodzaju usługi przewozowej, z jakiej korzystamy. Rekompensata za szkody nie może przekraczać wartości utraconych rzeczy – wyjaśnia Urząd Transportu Kolejowego.

Subskrybuje zawartość