warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Alert bezpieczeństwa w związku z katastrofą kolejową w Danii

NSA Danii opublikowała w Systemie Informacji Bezpieczeństwa (SIS) zarządzanym przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej alert bezpieczeństwa dotyczący zaczepu do naczepy modelu FW6170 zamontowanej na wagonach kieszeniowych serii Sdggmrs. Alert opublikował w Polsce Urząd Transportu Kolejowego.

Rynek przewozów towarowych urósł dzięki kruszywom

Ubiegły rok zakończył się wzrostami w zakresie przewozów towarów koleją. Przewieziono 250 mln ton ładunków – o ponad 4% więcej niż w 2017 r. Najwięcej towarów przewieziono w grupach węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wpływ na wzrost przewozów miał transport kruszyw, których w 2018 r. przewieziono o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej – podał Urząd Transportu Kolejowego.

Plany UTK na 2019 r.

Bezpieczeństwo, działania prorynkowe oraz związane z wdrażaniem IV pakietu kolejowego – to priorytety Prezesa UTK na ten rok. Urząd Transportu Kolejowego przedstawia 19 zadań na 2019 rok będących rozwinięciem założeń Strategii UTK do 2020 r.

Szybko rosnące przewozy intermodalne szansą dla kolei i gospodarki w Polsce

Opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego wyniki przewozów intermodalnych w Polsce pokazują dalszy dynamiczny wzrost tego segmentu rynku kolejowego. Komentuje je Dariusz Czerniak, dyrektor sprzedaży w spółce Wagony Świdnica.

KOMENTARZ Szybko rosnące przewozy intermodalne szansą dla kolei i gospodarki w Polsce

Opublikowane dzisiaj przez Urząd Transportu Kolejowego wyniki przewozów intermodalnych w Polsce pokazują dalszy dynamiczny wzrost tego segmentu rynku kolejowego.

Ile kobiet w Polsce wybrało pracę na kolei? Czy odstajemy od innych państw UE?

19 pań wykonuje w Polsce zawód maszynisty – tak wynika z rejestrów prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. To nieco ponad 0,1% ogólnej liczby prowadzących pociągi. W krajach Unii Europejskiej odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi 2,2%.

UTK: Wszczęliśmy postępowanie w sprawie cofnięcia STK certyfikatu bezpieczeństwa

Urząd Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa dolnośląskiej spółce STK. Powodem były nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzonej u przewoźnika kontroli.

Postępowanie w sprawie cofnięcia STK certyfikatu bezpieczeństwa

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce STK S. A. Powodem były nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzonej u przewoźnika kontroli w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Kolej na kobiety. Polska powinna zmniejszać dystans do Europy

19 pań wykonuje w Polsce zawód maszynisty – wynika z rejestrów prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. To nieco ponad 0,1% ogólnej liczby prowadzących pociągi. W krajach Unii Europejskiej odsetek ten jest wyższy i wynosi 2,2%.

UTK: polska kolej jest bezpieczna

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił pierwsze podsumowanie danych bezpieczeństwa z 2018 roku. O bezpieczeństwie transportu kolejowego świadczy m.in. miernik wypadkowości, który od kilku lat utrzymuje się na niskim poziomie. Spadł on nieznacznie mimo znacznego wzrostu pracy eksploatacyjnej w ubiegłym roku.

Subskrybuje zawartość