warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

UTK: Mała liczba wypadków nie usypia naszej czujności

W Urzędzie Transportu Kolejowego trwają prace nad lepszym zabezpieczeniem kolei przed nowymi zagrożeniami. Choć utrzymuje się zagrożenie terrorystyczne, największym wyzwaniem są dziś konsekwencje anomalii pogodowych – mówił podczas Kongresu Kolejowego naczelnik Wydziału ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania w Departamencie Bezpieczeństwa Kolejowego UTK Rafał Wachnik.

UTK zatwierdziło kolejne projekty cenników na nowy rozkład jazdy

W listopadzie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził siedem projektów cenników w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i/lub manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018.

Zasady projektowania uniwersalnych obiektów pasażerskich

Dostępność transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania się oznacza m.in. przyjazne i użyteczne przestrzenie dworcowe. Uniwersalne projektowanie jest jednym ze sposobów zapewnienia takiej dostępności. Urząd Transportu Kolejowego przypomina najważniejsze zasady projektowania uniwersalnego.

Porozumienie polsko-czeskie ws. nadzoru zagranicznych przewoźników

23 listopada 2017 r. w Pradze podpisano porozumienie między Urzędem Transportu Kolejowego i jego czeskim odpowiednikiem Drážní Úřad. Dokument dotyczy wspólnego nadzoru nad przedsiębiorcami kolejowymi działającymi w Polsce oraz w Czechach. W imieniu strony polskiej porozumienie podpisał wiceprezes UTK Kamil Wilde, zaś czeski Drážní Úřad reprezentował jego przewodniczący - Jiří Kolář.

Interoperacyjność pomoże wyeliminować błąd człowieka

Spełnienie technicznych wymogów interoperacyjności (TSI) to jedno z większych wyzwań polskiej kolei związanej z integracją europejską. Nie powinniśmy szukać pretekstu do niestosowania TSI, ponieważ interopercyjność podnosi bezpieczeństwo i czyni kolej konkurencyjnym środkiem transportu – przekonują uczestnicy debaty zorganizowanej dziś w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Kolejarze otrzymali nowy podręcznik o interoperacyjności

W warszawskiej siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego miała dziś miejsce oficjalna premiera nowego podręcznika pt. „Interoperacyjność systemu kolei UE. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor. Wymagania europejskie i komplementarne wymagania polskie”. Publikacja jest przeznaczona dla ekspertów kolejowych – pracowników przewoźników i zarządców, producentów i wykonawców, a także osób merytorycznie nadzorujących kontrakty i uczestniczących w procesach zamykania kolejowych inwestycji, a także prawników, którzy muszą sięgać do dokumentów źródłowych. Wydawcą opracowania jest spółka Kurier Kolejowy.

Wchodzi w życie nowy statut UTK reorganizujący pracę urzędu

Dziś zacznie obowiązywać nowa struktura organizacyjna Urzędu Transportu Kolejowego, centralnego regulatora rynku w Polsce. Statut wyraża dążenie do tworzenia bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego, a także budowania nowoczesnego i otwartego urzędu dbającego o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

(P)o kolei – kolejowe forum dyskusyjne we Wrocławiu

17 listopada 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się spotkanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację idei interoperacyjności kolei. Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Polskich Linii Kolejowych (PLK) oraz wykonawców modernizacji infrastruktury kolejowej – na zaproszenie jednostki certyfikacyjnej CERTA, będą dyskutowali o modernizacji linii kolejowych w kontekście zapewnienia interoperacyjności kolei – w celu stworzenia wspólnej europejskiej sieci kolejowej.

UTK przypomina o stosowaniu prawidłowych sygnałów ostrzegawczych w pociągach

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpływają zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu sygnałów ostrzegawczych otwierania i zamykania drzwi pociągów. Ma to szczególne znaczenie dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Błędne przekonanie pasażera co do otwarcia lub zamknięcia drzwi może doprowadzić do zakleszczenia się lub nawet wypadnięcia z pociągu. Prezes UTK podjął odpowiednie działania nadzorcze.

Windykacja należności przewozowych – co warto wiedzieć?

Wiele mitów narosło wokół prawa przewoźnika do egzekwowania należności za przejazd i konsekwencji przejazdu bez ważnego biletu. Urząd Transportu Kolejowego uczula, że kierowanie się niesprawdzonymi podpowiedziami i szukanie na własną rękę porad w internecie pogarsza tylko sytuację pasażera. Może to doprowadzić do momentu, gdy jest już za późno na umorzenie należności, a żądana kwota znacząco wzrosła.

Subskrybuje zawartość