warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Leo Express ruszy z Krakowa do Pragi z poślizgiem

Czeski prywatny przewoźnik otrzymał 13 października decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Praha – Kraków, co pozwala mu na rozpoczęcie przewozów od 10 grudnia. Ze względu na procedury formalne i organizacyjne, w tym na uzgodnienia rozkładu z PKP PLK przewozy nie rozpoczną się w tym terminie.

Jednostki oceniające będą ściślej współdziałać z Europejską Agencją Kolejową

IV Pakiet Kolejowy wprowadza liczne zmiany w sposobie uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa i zgodności przez producentów taboru i urządzeń. W uporządkowaniu wiedzy na temat tych zmian chcą pomagać uczestnikom rynku pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego i Europejskiej Agencji Kolejowej. Współpraca jednostek oceniających z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w świetle zmian prawa europejskiego była przedmiotem jednej z debat podczas tegorocznych targów Trako.

Będzie reorganizacja Urzędu Transportu Kolejowego

Na stronach kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowany został projekt zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego. Ma zostać przyjęty do końca tego roku.

Do końca roku UTK otrzyma nowy statut

Rządowy projekt zmian w statucie Urzędu Transportu Kolejowego wprowadza duże zmiany w jego organizacji. Według twórców projektu statutu, zmiany mają przyczynić się do efektywniejszego wykonywania przez urząd powierzonych zadań i obowiązków.

Listopadowe kontrole UTK

Czas wyjazdów świątecznych jest okresem wzmożonej działalności inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego. Prowadzona jest wtedy zwiększona liczba kontroli w celu zapewnienia bezpiecznej i komfortowej podróży rosnącej w tym czasie liczbie pasażerów – informuje UTK.

We wrześniu ponad 24 mln pasażerów na kolei

Z usług polskich kolei we wrześniu tego roku skorzystało 24,1 mln pasażerów, to o 3,36 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to pociągami pojechało 23,3 mln osób - poinformował Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Kolej nie będzie główną bramą do Azji

Według Radosława Pacewicza, wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego, kolej zwiększy swój udział w transporcie towarów z portów morskich, ale muszą być one skonteneryzowane, bo ładunki na paletach trafiają do ciężarówek.

Spotkanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei z przedsiębiorcami kolejowymi

Rzecznik Praw Pasażera Kolei - Joanna Marcinkowska oraz Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego - Radosław Pacewicz spotkali się w siedzibie UTK z przedstawicielami przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kolejowym. Celem spotkania było omówienie pierwszego okresu działalności Rzecznika oraz zwrócenie uwagi na najczęściej powtarzające się przypadki reklamacji - informuje UTK.

Aplikacja wspomagająca generowanie statutu sieci kolejowej

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego udostępniona została aplikacja ułatwiająca stworzenie statutu sieci kolejowej, ułatwiające realizację ustawowego obowiązku stworzenia statutu sieci kolejowej. UTK chce maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom spełnienie wymogów ustawy, dlatego powstała aplikacja , która pozwoli zminimalizować ryzyko popełnienia błędów.

UTK udostępnił aplikację wspomagającą generowanie statutu sieci kolejowej

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego została udostępniona aplikacja ułatwiająca realizację obowiązku stworzenia statutu sieci kolejowej. UTK chce w ten sposób maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom spełnienie wymogów ustawy i zminimalizować ryzyko popełnienia błędów.

Subskrybuje zawartość