warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Umów się z ekspertem UTK na Trako

W trakcie Międzynarodowych Targów Trako w Gdańsku pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego będą czekali na przedstawicieli rynku kolejowego. Rezerwacja terminu możliwa jest dzięki kalendarzowi elektronicznemu.

Porozumienie między UTK a PKN

Poprawa bezpieczeństwa w sektorze transportu kolejowego w Polsce, popularyzacja wiedzy o uregulowaniach na kolei, o interoperacyjności, normalizacji i standaryzacji oraz informowanie o wspólnych działaniach Urzędu Transportu Kolejowego i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – takie założenia ma porozumienie zawarte przez Prezesów UTK i PKN.

Postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu ECM spółce Tabor Dębica

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) wydanego sandomierskiej spółce Tabor Dębica.

Postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu ECM Taborowi Dębica

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) spółce Tabor Dębica.

Dzieci poznały pracę inspektorów UTK

Jak inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzają stan torowiska i warunki w wagonie? W trakcie akcji „Stacja Dzieci” pod patronatem UTK, a zorganizowanej przez Stację Muzeum w Warszawie, ponad dwadzieścioro dzieci miało okazję zobaczyć na czym polega praca inspektora Urzędu. W przedostatnim tygodniu wakacji dzieci wcielają się tu w różne zawody.

Prezes UTK objął patronatem konferencję Kuriera Kolejowego

Zespół organizacyjny Konferencji NAVIRAIL 2017 otrzymał informację, iż Urząd Transportu Kolejowego będzie wspierał przedsięwzięcie. Prezes UTK objął patronatem merytorycznym Konferencję. Jak podkreślono w nadesłanym do redakcji piśmie „tematyka Konferencji NAVIRAIL jest bardzo ważna ze względu na rozwój portów morskich i rolę kolei w zapewnieniu sprawnego transportu towarów.”

Jesienny start pociągów LEO Express nadal aktualny

Czeski prywatny przewoźnik kolejowy i autobusowy Leo Express chciałby jeszcze jesienią tego roku uruchomić połączenie kolejowe z Krakowa przez Katowice do Pragi. Firma czeka na zgodę Urzędu Transportu Kolejowego przyznającą otwarty dostęp do torów na tej trasie.

Trzy Vectrony dla PKP Cargo z zezwoleniami UTK

Urząd Transportu Kolejowego wydał zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski dla trzech kolejnych lokomotyw wielosystemowych Siemens Vectron zakupionych przez PKP CARGO. Dokumenty Zarządowi PKP Cargo przekazał Krzysztof Celiński, szef pionu mobility w Siemens Sp. z o.o. Łącznie PKP Cargo będzie dysponowało już piętnastoma takimi lokomotywami.

Ubezpieczenia kolejowe – podsumowanie dyskusji

Prawie 3 lata trwała dyskusja w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń dla przewoźników kolejowych. Odbywały się seminaria i spotkania miedzy innymi organizowane przez Urząd Transportu Kolejowego, pojawiały się różne publikacje na ten temat. Główne kontrowersje budziły kwestie wysokości minimalnych sum ubezpieczenia, ich zróżnicowania w zależności od rodzaju działalności oraz terminów obowiązywania regulacji w tym zakresie.

PLK nie wprowadzi w grudniu nowych stawek

Od 10 grudnia 2017 r. spółka PKP PLK będzie stosować dotychczasowy cennik opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej (opłata podstawowa). Taką informację przekazał największy zarządca infrastruktury w piśmie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.;Wcześniej Prezes UTK odmówił spółce zatwierdzenia projektu cennika na okres rozkładu jazdy 2017/2018. Jednocześnie PKP PLK odrębnie naliczać będzie opłatę za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej.
Subskrybuje zawartość