warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

UTK zapowiada kontrole warunków podróży osób niepełnosprawnych pociągami

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą kontrole u trzech największych przewoźników. Zbadają sposób obsługi podróżnych z niepełnosprawnością.;

UTK kontroluje trzech największych przewoźników

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą kontrole u trzech największych przewoźników. Zbadają sposób obsługi podróżnych z niepełnosprawnością.

Ignacy Góra i Przemysław Gorgol w wystąpieniach otwierających podczas Europejskiego Forum Taborowego

Wystąpienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry oraz Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysława Gorgola otworzą VI Europejskie Forum Taborowe, które odbędzie się w marcu w Warszawie.

Bezpieczne inwestycje kolejowe pod okiem UTK

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza pracowników firm realizujących prace inwestycyjne na liniach kolejowych na szkolenie, które obejmować będzie zagadnienia związane z bezpieczeństwem ich prowadzenia.

Bardzo niska punktualność pociągów towarowych w ostatnim kwartale 2018

Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego – w IV kwartale 2018 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 33,43%. To bardzo zły wynik.

Pociągi spóźniają się mniej i rzadziej

W IV kwartale 2018 roku poprawiła się punktualność przewozów pasażerskich. O 6,2 tys. spadła liczba pociągów opóźnionych powyżej 5 minut, a ich czas opóźnienia zmniejszył się średnio o prawie 2 minuty - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Na co skarżą się pasażerowie kolei?

W 2018 roku do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły 1384 zgłoszenia od pasażerów. To o ponad 200 więcej niż rok wcześniej. Najczęściej skarżono się na niedogodny rozkład jazdy czy powtarzające się opóźnienia pociągów. W mniejszym stopniu problemy stwarzał brak higieny i komfortu, niewystarczająca jakość obsługi i brak właściwej informacji pasażerskiej – podaje Urząd.

Dzień otwarty w Urzędzie Transportu Kolejowego 27 lutego

27 lutego 2019 r. zapraszamy na dzień otwarty w Urzędzie Transportu Kolejowego. Przez 5 godzin do Państwa dyspozycji będą Prezes UTK, wiceprezesi oraz dyrektorzy komórek merytorycznych. Dzień otwarty to okazja, by porozmawiać z ekspertami UTK, wyjaśnić wątpliwości czy poszukać rozwiązania problemu.

UTK chce otwartego standardu wirtualnych tras kolejowych

Urząd Transportu Kolejowego projektuje nowy system egzaminowania maszynistów. Kandydaci na maszynistów będą zdawać egzaminy na symulatorach należących do Urzędu. Przy okazji UTK zamierza zrealizować aktualny postulat przewoźników – wprowadzenie otwartego standardu wirtualnych linii kolejowych oraz repozytorium scenariuszy szkoleń na symulatorach.

UTK zajmie się z urzędu sprawą podróży niepełnosprawnego dziecka do Berlina

Do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nie trafiła formalna skarga Pani Alicji, którą dotknęła niewłaściwa obsługa podróży do Berlina z niepełnosprawnym dzieckiem. UTK zajmie się jednak sprawą z urzędu.
Subskrybuje zawartość