warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

Liczba pasażerów kolei spadła, ale przewozy towarowe dalej rosną

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane przewozowe za luty 2018 roku. Niepokoi, że spadła liczba pasażerów, mimo że przewoźnicy wykonali większą pracę eksploatacyjną.;

Mniej pasażerów kolei w lutym

Kolej w lutym przewiozła 23 mln pasażerów, to o 2,2 proc. mniej niż w takim samym okresie ub.r. - poinformował w czwartek Urząd Transportu Kolejowego.

Do reklamacji wystarczy skan biletu

W minionym tygodniu w życie weszła nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Pod tą nazwą kryją się przede wszystkim procedury obsługi pasażerów, którzy z jakichkolwiek powodów są niezadowoleni z obsługi przez przewoźników. Najczęściej dotyczy to spóźnień, gdzie odszkodowania reguluje rozporządzenie unijne oraz wezwań do zapłaty – pisze prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

Znów groźnie na przejazdach kolejowo-drogowych [film]

Pomimo alarmujących sygnałów Urzędu Transportu Kolejowego, nie spada liczbna groźnych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. W ostatnich dniach do kolejnych doszło w kilku miejscach na terenie całej Polski.

UTK interweniuje ws. galerii-dworca w Gdańsku

Galeria Metropolia w Gdańsku sprzedaje bilety kolejowe, dzięki czemu w niedziele zamienia się w dworzec i nie podlega ustawie o zakazie handlu. Zarządca nie zawarł jednak żadnych umów z przewoźnikami kolejowymi, którzy zwrócili się do Urzędu Transportu Kolejowego z prośbą o interwencję.

Antyterrorystyczne rozwiązania w spółkach kolejowych

Urząd Transportu Kolejowego wezwał przedsiębiorstwa kolejowe do weryfikacji procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) obowiązujących w przypadku aktów chuligańskich, wandalizmu oraz o podłożu terrorystycznym. Wiele spółek wprowadziło innowacyjne rozwiązania – informuje Urząd.

Punktualność przewozów towarowych pikuje

Ostatni kwartał minionego roku był najgorszy od trzech lat pod względem punktualności pociągów towarowych. Ponad 62 tysiące pociągów było opóźnionych o ponad dwie godziny. Odwołano też aż 10 tysięcy pociągów – najwięcej, odkąd Urząd Transportu Kolejowego publikuje dane.

UTK sprawdził procedury bezpieczeństwa

Urząd Transportu Kolejowego wezwał przedsiębiorstwa kolejowe do weryfikacji procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) obowiązujących w przypadku aktów chuligańskich, wandalizmu oraz o podłożu terrorystycznym. Wiele spółek wprowadziło innowacyjne rozwiązania.

UTK: Komisje kolejowe często błędnie kwalifikują przyczynę potrącenia

Komisje kolejowe często błędnie kwalifikują przyczynę potrącenia, np. osoby leżącej na torach jako zdarzenie związane z ruchem pociągu, a nie najechanie przez pojazd kolejowy. Urząd Transportu Kolejowego dąży do tego, by komisje prawidłowo rozróżniały te kategorie. Poprawna kwalifikacja jest bowiem podstawą do formułowania trafnych wniosków zapobiegawczych, tworzenia rzetelnych statystyk oraz przede wszystkim do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Nie warto odkładać dopuszczenia do eksploatacji na ostatnią chwilę

Brak zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji infrastruktury czy pojazdu w odpowiednim terminie może skutkować karami umownymi lub nawet utratą dofinansowania unijnego. Dlatego prezes Urzędu Transportu Kolejowego apeluje o składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem. By pomyślnie zakończyć inwestycję kluczowe jest uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie dokumentu dopuszczenia.

Subskrybuje zawartość