warning: Creating default object from empty value in /home/rail/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Urząd Transportu Kolejowego

PKP PLK z dotychczasową opłatą za dostęp do infrastruktury

Od 10 grudnia 2017 r. spółka PKP PLK będzie stosować dotychczasowy cennik opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej (opłata podstawowa). Taką informację przekazał największy zarządca infrastruktury w piśmie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wcześniej Prezes UTK odmówił spółce zatwierdzenia projektu cennika na okres rozkładu jazdy 2017/2018. Jednocześnie PKP PLK odrębnie naliczać będzie opłatę za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej.

Raport UTK: Rynek przewozu towarów wymaga wsparcia

Rynek kolejowego transportu towarów w Polsce posiada potencjał rozwoju, ale konieczne jest jego wsparcie, aby osiągnąć wzrost wolumenu przewozów towarowych – pisze Urząd Transportu Kolejowego w sprawozdaniu z funkcjonowania kolei w roku 2016.

Prezes UTK: infrastrukturę prywatną też trzeba udostępniać

Korzystanie z torów przejazdowych stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej, a będących składnikiem infrastruktury prywatnej innego zarządcy powinno być maksymalnie ułatwione i nie może dyskryminować żadnego z uczestników rynku – stwierdza w swoim stanowisku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK: Infrastrukturę prywatną też trzeba udostępniać

Korzystanie z torów przejazdowych stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej, a będących składnikiem infrastruktury prywatnej innego zarządcy, powinno być maksymalnie ułatwione i nie może dyskryminować żadnego z uczestników rynku – stwierdza w swoim stanowisku prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

UTK zaproponował zmiany w szkoleniu maszynistów

Ukończenie szkoły o profilu kolejowym powinno maksymalnie przyspieszyć kształcenie przyszłego maszynisty. Jednak nie zawsze tak jest. Na spotkaniu z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego zaproponowali odpowiednie zmiany w programach kształcenia.

Szybsze kształcenie maszynistów po „kolejówkach"? UTK proponuje zmiany

Ukończenie szkoły o profilu kolejowym powinno maksymalnie przyspieszyć kształcenie przyszłego maszynisty. Jednak nie zawsze tak jest. Na spotkaniu z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego zaproponowali odpowiednie zmiany w programach kształcenia.

Kto, gdzie i za ile – UTK podsumowuje rynek kolejowy

Pasażerscy przewoźnicy kolejowi po raz pierwszy wypracowali łącznie 50 milionów złotych zysku – wynika z analizy Urzędu Transportu Kolejowego.;Za dostęp do infrastruktury zapłacili ponad 1,1 mld złotych, ale otrzymali też prawie 2 mld złotych dotacji.

UTK wyjaśnia kiedy pojazd powinien być wyposażony w ETCS

Nowe pojazdy po raz pierwszy dopuszczane do eksploatacji muszą być wyposażone w pokładową część systemu ERTMS/ETCS. Zasada ta dotyczy też kolejnych egzemplarzy pojazdu, zgodnego z typem wcześniej dopuszczonym do eksploatacji – przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

Klinowski: Mamy szansę osiągnąć najlepszy wynik w przewozach pasażerskich od 2002 r.

Hurraoptymistyczne nastroje zapanowały po ogłoszeniu półrocznych wyników przewozowych w przewozach pasażerskich. Urząd Transportu Kolejowego podał, że liczba przewiezionych koleją osób przekroczyła po sześciu miesiącach 150 mln osób. Marcel Klinowski, ekspert z fundacji Republikanie, podkreśla, że z obecną ścieżką wzrostu uda się przekroczyć pułap 304 mln pasażerów.

Rekordowe półrocze w przewozach pasażerskich

W pierwszym półroczu 2017 r. liczba pasażerów przekroczyła 150 mln. To najwyższy wynik osiągnięty przez ostatnie 10 lat – poinformował Urząd Transportu Kolejowego.
Subskrybuje zawartość